Koloradonkuoriaista nyt perunan päätuotantoalueella

3.8.2011

<p> <strong>Koloradonkuoriaista on nyt todettu myös perunan päätuotantoalueella Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan Isojoella tehty löydös on yhden kuoriaisen jälkeläispesäke. Oletettavaa on, että esiintymiä on alueella enemmänkin, mutta yksittäisiä pesäkkeitä on vaikea havaita. Suurin riskialue tällä hetkellä näyttäisi olevan Vaasa – Savonlinna -linjan eteläpuolinen alue.</strong> </p>

Koloradonkuoriaisia on tänä kesänä todettu poikkeuksellisen laajalla alueella. Löydösten määrä ei kuitenkaan ole kovin suuri ja kaikki löydökset ovat yksittäisiä pesäkkeitä. Kuoriaista on löytynyt Lounais- ja Etelä-Suomesta sekä Kaakkois-Suomesta, Hämeestä ja Pirkanmaalta aina Etelä-Pohjanmaalle saakka. Kaikkiaan löydöksiä on yli kaksikymmentä. Tarkemmat tiedot löydöksistä saa Eviran internetsivuilta alla olevasta linkistä.

Perunakasvustosta voi nyt löytyä toukkapesäkkeitä tai aikuisia kuoriaisia. Mikäli kuoriaisia ei saada torjuttua tai ne jäävät havaitsematta, aikuiset kuoriaiset kaivautuvat maahan talvehtimaan. Keväällä maan lämmettyä, heti perunan taimettumisen jälkeen, talvehtineet kuoriaiset nousevat kasvustoon syömään ja lisääntymään. Kuoriaisten määrä kertaantuu nopeasti monisatakertaiseksi ja torjunta vaikeutuu huomattavasti, koska uudet kuoriaissukupolvet etsivät lähistöltä uusia elinalueita.

Koloradonkuoriaisten torjunta tehdään Eviran toimesta tai valvonnassa, eikä omatoimista torjuntaa ilman Eviran ohjausta pidä tehdä, koska se vaikeuttaa torjuntaa jatkossa. Tärkeintä onkin tehdä välittömästi havaintoilmoitus ja odottaa tarkastajan saapumista paikalle. Pesäke kannattaa merkitä maastoon, jotta se löytyy helposti uudestaan. Torjunta ei vaikuta perunasadon käyttöön torjunta-ainekäsittelyyn liittyvän varoajan jälkeen eikä löydös aiheuta viljelyrajoitusta. Torjunnasta ei aiheudu viljelijälle kustannuksia ja mahdolliset muut kustannukset kuuluvat kasvinterveyskorvausten piiriin.

Evira pyytää kaikkia perunan ammatti- ja kotitarveviljelijöitä tarkkailemaan kasvustoja ja ilmoittamaan kuoriaisepäilyistä tai -havainnoista, myös lehdettömistä pesäkkeistä, alla olevaan päivystysnumeroon. Tunnistusohjeita löytyy Eviran internetsivuilta alla olevasta linkistä.

Ilmoitukset havainnoista ja epäilyistä Eviran päivystysnumeroon: 040 801 4407 (klo 9-20, myös viikonloppuisin).

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Raija Valtonen, Evira, puh. 02077 25040, 040 560 2510
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 02077 25047, 040 704 9607

Lisätietoa ja kuvia koloradonkuoriaisesta sekä esiintymistilanteesta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Aihealueet: