Koloradonkuoriaistarkastukset alkavat

10.7.2008

<div>Koloradonkuoriaistarkastukset on aloitettu Sipoossa ja Parikkalassa viljelmillä, joilla on viime vuosina todettu kuoriaisia. Tämän jälkeen aloitetaan kartoitukset riskialueilla, joita ovat Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.</div>

Suhteellisen viileä sää ja vallinneet ilmavirtaukset eivät ole olleet suotuisia koloradonkuoriaisen kehitykselle ja kulkeutumiselle maahamme. Lähiviikkojen ilmavirtaukset ja mahdollisten ukkosrintamien suunnat ovat ratkaisevia koloradonkuoriaistilanteen kehittymisen kannalta. Yksittäisiä kuoriaisia voi kulkeutua liikenteen mukana.

Suomesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana todettu kaikkiaan 519 kuoriaisesiintymää. Pahimmat invaasiot on koettu vuosina 1998 ja 2002. Vuonna 1998 koloradonkuoriaisesiintymiä oli 149 ja vuonna 2002 löydettiin 324 esiintymää. Kesän ensimmäisten havaintojen ajankohta on vaihdellut kesäkuun loppupuolelta heinäkuun lopulle. Tehokkaan torjunnan ansiosta kuoriainen on päässyt talvehtimaan Suomessa vain harvoin, eikä pysyviä esiintymiä ole päässyt muodostumaan.

Erityisesti riskialueilla on syytä tarkkailla perunaviljelyksiä koloradonkuoriaisen varalta koko kesän ajan. Koloradonkuoriaishavainnoista ja epäilyistä pitää viipymättä ilmoittaa Eviran tai TE-keskuksen kasvintarkastajalle, joka varmistaa havainnon ja antaa ohjeita jatkotoimenpiteisiin. Koloradonkuoriainen on noin senttimetrin mittainen ja sen selässä on keltaisella pohjalla kymmenen mustaa pitkittäisjuovaa. Lisätietoa koloradonkuoriaisesta sekä tuntomerkit löydät Eviran internet-sivuilta: www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Havaintoilmoitusten päivystysnumero on 040 801 4407 (klo 9-20).

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, puh. 020 77 25047
Ylitarkastaja Paula Lilja, Evira, puh. 020 77 25043


Aihealueet: