Koloradonkuoriaisten tarkkailu myrskyalueilla tärkeää

25.8.2010

<p>Koloradonkuoriaisia on saattanut kulkeutua voimakkaiden ilmavirtausten mukana lähes kaikkialle Suomeen. Niitä on voinut levitä myös tärkeimmille perunanviljelyalueillemme länsirannikolle ja koko Pohjanmaan alueelle. Toistaiseksi kesän ainoa koloradonkuoriaishavainto tehtiin 2.8. Parikkalassa.</p>

Evira pyytää kaikkia perunan ammatti- ja kotitarveviljelijöitä tarkkailemaan koloradonkuoriaisia perunakasvustoistaan erityisesti myrskyalueilla ja niiden laitamilla. Ensiarvoisen tärkeää perunakasvustojen tarkkailu hoitotoimien yhteydessä on tärkeimmillä perunantuotantoalueilla.

Koloradonkuoriaisia on saattanut kulkeutua Suomeen viime viikkojen myrskyjen tai voimakkaiden ilmavirtausten mukana mm. Puolasta, Baltian maista tai Venäjältä, joissa kuoriaisia esiintyy yleisesti. Jos Suomeen on kulkeutunut koloradonkuoriaisia, ne valmistautuvat talvehtimaan ruokailemalla perunakasvustossa. Mahdollista myös on, että uusi kuoriaissukupolvi on kehittymässä syyskesän aikana. Aikuinen koloradonkuoriainen talvehtii maahan kaivautuneena. Kuoriaisen muut kehitysvaiheet eivät talvehdi.

Perunakasvustosta voi löytyä aikuisia kuoriaisia tai toukkia. Pesäkkeittäin esiintyessään koloradonkuoriaiset ja erityisesti toukat syövät perunan lehdet lähes kokonaan, jolloin esiintymä on helppo havaita.

Koloradonkuoriaishavainnoista tai epäilyistä pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä Eviran havaintoilmoitusten päivystysnumeroon 040 801 4407 (klo 9-20, myös viikonloppuisin).

Lisätietoa koloradonkuoriaisesta ja sen tunnistamisesta löydät Eviran internetsivuilta:
http://www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Atro Virtanen, Evira, p. 02077 25047
Jaostopäällikkö Olli Elfving, Evira, p. 02077 25150

Aihealueet: