Korkea sakoluku leimaa leipäviljasatoa

1.9.2006

<div>Ensimmäisten analysoitujen näytteiden perusteella syksyn 2006 leipäviljasato on korkealaatuista. Kuivan syksyn ansiosta sakoluvut ovat olleet korkeita. Myös jyväkoko on ollut ennakoitua suurempi. Tämä näkyy korkeina hehtolitrapainoina. Mallasohran valkuaispitoisuus on hieman edellisvuotta korkeampi. Sekä ohran että kauran keskimääräinen laatu on hyvä, mutta vaihtelu suurta. Korkeasta hehtolitrapainosta huolimatta kaurassa voi esiintyä runsaasti pieniä jyviä.</div>

Kevätvehnän sakoluku on keskimäärin 317 ja syysvehnän 354. Keskimääräiset hehtolitrapainot ovat vastaavasti 83,1 ja 81,4 kiloa. Valkuaispitoisuus on kevätvehnällä hieman alhaisempi kuin aikaisempina vuosina, 12, 5 %. Syysvehnän valkuainen, 12,0 %, taas on hieman viimevuotista korkeampi. Valkuaispitoisuus vaikuttaakin olevan ratkaiseva tekijä vehnien myllykelpoisuudessa. Kevätvehnästä noin 80 prosenttia on myllykelpoista (hehtolitrapaino ≥78kg, valkuainen ≥11,5 % ja sakoluku ≥180) ja syysvehnästä vajaa 70 prosenttia.

Myös tutkitut ruisnäytteet ovat suurijyväisiä ja sakoluvultaan korkeita. Hehtolitrapaino on keskimäärin 77,6 kg ja sakoluku 217. Kaikissa myllykäyttöön tarkoitetuissa näytteissä hehtolitrapaino on yli 71 kiloa ja sakoluku yli 120.

Mallasohran valkuaispitoisuus on keskimäärin 12,1 % eli hieman edellisvuotta korkeampi. Mallastukseen tarkoitettujen näytteiden valkuainen on keskimäärin 11,7 %. Näistä näytteistä vajaassa puolessa valkuainen oli alle 11,5 %. Valkuaispitoisuus vaihtelee 9,3 prosentista 14,4 prosenttiin. Jyväkoko on viime vuoden tapaan suuri. Mallasohralajittelu (≥2,5 mm seula) on keskimäärin 93,6 prosenttia.

Ohran hehtolitrapaino on keskimäärin 67,9 ja valkuainen 11,7 %. Valkuainen on syksyn 2005 tasolla, mutta hehtolitrapaino selvästi korkeampi. Noin 90 prosentissa näytteitä hehtolitrapaino on yli interventiorajan 64 kiloa. Surkastuneita jyviä (≤2,0 mm) on keskimäärin 3,9 prosenttia, mutta myös erittäin pienijyväisiä näytteitä on ollut.

Kauran hehtolitrapaino on keskimäärin 56,2 kiloa. Hehtolitrapaino on ollut yli 52 kiloa 94 prosentissa näytteistä, 70 prosentissa yli 55 kiloa ja 27 prosentissa yli 58 kiloa. Surkastuneita jyviä on ollut runsaasti: keskimäärin 19,1 prosenttia.

Päivitettyä tietoa keskimääräistä laatutiedoista: http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/vl_laji.pdf

Tiken ennakkosatoarvio osoitteessa http://www.mmmtike.fi/fi/index/tiedotteet/2006/060901_ennakkosatoarvio2.html

Lisätietoja:

johtaja Mirja Kartio, Viljantarkastusyksikkö, puh. 020 77 25090

Aihealueet: