Kotimainen porkkana turvallista syötävää

1.10.2007

<div>Kotimaisten kasvisten ja erityisesti porkkanan ja porkkanaraasteen välityksellä viime vuosina aiheutuneet ruokamyrkytysepidemiat (Yersinia pseudotuberculosis) ovat herättäneet huolta porkkanan turvallisuudesta. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksen mukaan tautia aiheuttavien yersinioiden esiintyminen porkkanassa ei ole yleistä. </div>

Kotimaisen porkkanan laatua on tutkittu niin porkkanoita viljelevillä tiloilla, kasviksia käsittelevissä laitoksissa kuin vähittäiskaupassa vuosina 2005 - 2007 kahdessa eri projektissa. Tutkituissa porkkanoissa ei todettu tautia aiheuttavia, patogeenisia yersinioita (Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis) koko tutkimusaikana. Tutkimukset vahvistavat, ettei patogeenisten yersinioiden esiintyminen porkkanassa ole yleistä.

Tavoitteena vihannesten laadun parantaminen
Vuonna 2005 käynnistyneen ”Vihannesten kuluttajalaadun parantaminen - esimerkkinä porkkana” -hankkeen tavoitteena on parantaa porkkanan kuluttajalaatua, vähentää laatua uhkaavia riskejä sekä hankkia tietoa, jonka avulla valvontatoimet voidaan kohdistaa oikein.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Eviran ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteishankkeen osana Evirassa kartoitettiin tautia aiheuttavien bakteerien, erityisesti Y. pseudotuberculosis - ja Y. enterocolitica -bakteerien esiintymistä porkkanoissa.

Syksyllä 2005 tutkittiin 18 tilan porkkanoita heti noston jälkeen sekä kaksi kertaa varastoinnin aikana. Seuraavana syksynä tutkittiin samojen tilojen porkkanoista näytteet heti noston jälkeen sekä varastointikauden lopulla. Näytteissä ei todettu Y. pseudotuberculosis -bakteeria eikä Y. enterocolitica -bakteerin tautia aiheuttavia tyyppejä. Niitä ei todettu myöskään vähittäiskaupoista  2005 - 2007 otetuista 96 porkkananäytteestä. Projekti päättyy ensi vuonna.

Yersinia-bakteereja ei todettu kasviksia käsittelevissä yrityksissä
Tautia aiheuttavaa Y. enterocolitica tai Y. pseudotuberculosis -bakteerin esiintymistä jäljitettiin myös kasviksia käsittelevissä yrityksissä. Kasvisten mikrobiologista turvallisuutta kartoitettiin tarkastamalla yrityksen omavalvontaa, ottamalla näytteitä ja kasvisten mikrobiologisin tutkimuksin. Näytteet otettiin kunnan valvomista yrityksistä.

Tautia aiheuttavaa Y. enterocolitica tai Y. pseudotuberculosis -bakteeria ei tutkimuksessa todettu. Suurimmassa osassa tarkastetuista kasviksia käsittelevistä yrityksistä oli toimiva omavalvontasuunnitelma. Tarkastajien oman havainnon mukaan kolmeneljäsosassa yrityksistä omavalvonta toimi hyvin tai erittäin hyvin. Projektin tulosten yhteenveto löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta: www.evira.fi> Elintarvikkeet> Valvonta ja yrittäjät> Tutkimukset ja projektit> Yhteenveto 2005-2006 yersiniaprojekti

Yersinia-bakteeri voi joutua kasviksiin kasvatuksen ja korjuun aikana maaperästä, joten sen esiintymistä ei voi kokonaan estää. Koska bakteeri kasvaa myös kylmässä ja anaerobisesti ilman happea, se voi lisääntyä pitkän varastoinnin aikana sekä suojakaasu- tai vakuumipakatuissa tuotteissa. Evira suositteleekin, että myös kotimaiset kasvikset tulee aina pestä huolellisesti ja juurekset kuoria ennen käyttöä.

Lisätietoja:
Tutkija Marjaana Hakkinen, mikrobiologian tutkimusyksikkö, puh. 020 77 24471, vihannesten kuluttajalaadun parantaminen
Ylitarkastaja Taina Niskanen, elintarvikehygienian yksikkö, puh. 020 77 24318, yersinia-bakteerien esiintyminen kotimaisissa kasviksissa
etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: