Kotimainen porkkana varmistunut Nurmeksen seudun ruokamyrkytysepidemian aiheuttajaksi

31.7.2006

<div>Touko-kesäkuussa Nurmeksessa ja sen lähikunnissa esiintyneen Yersinia pseudotuberculosis -ruokamyrkytysepidemian aiheuttajaksi on varmistunut kotimainen porkkana. 64 henkilöä alueella oli hakeutunut terveyskeskukseen yersinia-infektioon sopivin oirein. Osalla yersiniainfektio oli varmistettu uloste- tai veritutkimuksella. </div>

Haastatelluista henkilöistä yli puolet oli koulu- tai päiväkoti-ikäisiä lapsia, osa kouluissa tai päiväkodeissa työskentelevää henkilökuntaa. Tavallisimmat oireet olivat vatsakipu ja kuume, lisäksi oli esiintynyt ripulia, oksentelua, nivelkipuja ja kyhmyruusua. Suurella osalla (75%) oireet kestivät yli viikon ja joka kymmenes oli joutunut sairaalahoitoon. Yksi henkilö leikattiin umpisuolitulehdusepäilyn takia. Yli puolet oli ollut poissa koulusta tai töistä sairauden vuoksi.

Sairastuneita oli yli kymmenessä eri koulussa ja kolmessa päiväkodissa, joihin kolme  keskuskeittiötä oli toimittanut kuorittuja porkkanoita toukokuun aikana. Kaikki kolme keskuskeittiötä oli saanut porkkanaa samasta kuorimalaitoksesta, jonne porkkanaa oli toimitettu Pohjanmaalta. Samaa yersiniabakteerikantaa kuin tautiin sairastuneilta potilailta löytyi myös porkkanan toimittajan varastosta otetuista näytteistä.

Saman yersiniabakteerikannan aiheuttamia sairastumisia todettiin toukokuun aikana myös kymmenessä muussa sairaanhoitopiirissä, yhteensä 22 tapausta. Tehdyissä selvityksissä ilmeni, että saman toimittajan porkkana on mahdollisesti aiheuttanut myös nämä tapaukset.

Suomessa on viime vuosina todettu useita Yersinia pseudotuberculosis –epidemioita koululaisten keskuudessa, seitsemän vuosina 1997-2004. Tartunnanlähteiksi on aiemminkin jäljitetty kotimainen porkkana vuonna 2003 ja 2004 ja kotimainen jäävuorisalaatti vuonna 1998.

Y. pseudotuberculosis –bakteeri joutuu porkkanoihin maaperästä, joten sen esiintymistä porkkanoissa ei kokonaan voida estää. Bakteeri pystyy lisääntymään myös kylmässä (0-5 ºC:ssa). Näyttää siltä, että porkkanoiden pitkä varastointiaika syksystä kevääseen mahdollistaa Y. pseudotuberculosis –bakteerin lisääntymisen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira haluaa muistuttaa, että porkkanoiden pilaantumista varastoinnin aikana tulisi tarkkailla ja mahdollisuuksien mukaan poistaa pilaantuneet porkkanat. Porkkanoiden pesussa on käytettävä riittävästi puhdasta vettä ja kuoritut porkkanat tulee pestä huolellisesti ennen käyttöä. 

Lisätietoja:

Kansanterveyslaitos:

Sirpa Pajunen
Tartuntatautilääkäri
Puh. (09) 4744 8557

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:

Taina Niskanen
Ylitarkastaja
Puh. 020 77 24318

Mari Raahenmaa
Ylitarkastaja
Puh. 020 77 24246

Aihealueet: