Kotimainen viljasato hyvälaatuinen

27.11.2007

<div>Kotimaisen viljasadon laatu on hyvä. Puolet vehnästä on leipäviljakelpoista ja mallasohrasta 42 % on mallaskelpoista. Kaurasta 94 % täyttää rehuteollisuuden yleiset laatuvaatimukset. Vain ohra on laadullisesti viimevuotista heikompaa. Silti 71 % ohrasta ylittää 64 kilon hehtolitrapainon. Tike ja Evira ovat koonneet vuoden 2007 satoa koskevat ennakkotiedot. Lopulliset satotiedot julkaistaan tammikuussa 2008.</div>

Vehnästä puolet leipäviljakelpoista
Puolet vehnäsadosta eli 397 miljoonaa kiloa täytti leipävehnän laatuvaatimukset. Tästä kevätvehnää oli 350 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 48 miljoonaa kiloa. Kevätvehnän valkuaispitoisuus oli edellisvuotta korkeampi, mikä nosti leipäviljakelpoisen sadon osuutta viime vuoden 42 prosentista 54 prosenttiin. Alueelliset erot olivat suuria. Uudellamaalla kevätvehnäsadosta vain 39 prosenttia oli leipäviljaksi kelpaavaa, kun Varsinais-Suomessa osuus oli 83 prosenttia.

Kotimaisesta 88 miljoonan kilon ruissadosta 84 prosenttia täyttää leipäviljan laatuvaatimukset. Osuus on viimevuotista (93 %) pienempi, koska sakoluku jäi viime vuotta alhaisemmaksi.

Mallasohrasta 42 % mallaskelpoista
Mallasohraksi tuotetusta sadosta mallastuksen laatuvaatimukset täyttää 215 miljoonaa kiloa eli 42 % sadosta. Mallaskelpoisen sadon osuus on 11 prosenttiyksikköä viime syksyä suurempi, koska sadon valkuaispitoisuus pysyi viime vuotta pienempänä. Etenkin Hämeessä mallasohran laatu parani: mallastukseen soveltuvan mallasohran määrä kohosi 12 miljoonasta kilosta 60 miljoonaan kiloon.

Rehuviljasato hyvälaatuista
Noin 1,5 miljardin kilon rehuohrasadosta hieman yli miljardi kiloa eli 71 prosenttia oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Rehuohra, jonka hehtolitrapaino ylittää 64 kiloa, on yleensä markkinakelpoista.

Kaurasadosta 94 prosenttia ylitti rehuteollisuuden laatuvaatimuksiin kuuluvan 52 kilon hehtolitrapainon ja 29 prosenttia suurimokauralta vaaditun 58 kilon hehtolitrapainon. Käytettyjen laatumittareiden mukaan kaura oli yhtä hyvää kuin viime vuonna. Alueelliset erot kauran laadussa olivat muita viljalajeja vähäisempiä.

Tässä tiedotteessa on yhdistetty Tiken satotilaston ennakkotieto ja Eviran viljalaboratorion viljasadon laatututkimuksen ennakkotieto. Tike kysyi satotiedot otantatutkimuksella noin 5 800 maatilalta. Tiken otoksessa olivat mukana myös ne 1 700 maatilaa, joilta Eviran viljantarkastusyksikkö pyysi viljanäytteitä viljan laatutietojen määritystä varten. Tiken satotilastoon vastasi lähes 5 700 maatilaa ja Evira sai laatuanalyyseihin yli 800 maatilan viljanäytteet. Tilastossa vilja-alat perustuvat maatilarekisterin ennakkotietoon vuodelta 2007. Lopullisiin tietoihin perustuva viljasadon laatutaulukko julkaistaan 17.1.2008.

Lisätietoja:
Taulukko: Viljasadon laatu vuonna 2007 - ennakkotieto 27.11.2007 (pdf, 100 kt)
http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/tiedote_liitteet/Viljan_laatu_2007.pdf

Viljakasvien satotiedot
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21 376
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21 371
Tike, tilastoryhmä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Johtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen, puh. 020 77 25098
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, viljantarkastusyksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: