Kotimaisesta viljasta saatiin laadukas sato vuonna 2013

28.11.2013

<p>Kauran sato vuonna 2013 oli suurin vuosikymmeneen, mutta surkastuneet jyvät ja hometoksiinit heikensivät kauran laatua. Syysviljojen sadon kokonaismäärä jäi matalaksi, koska edellissyksyn märkyys verotti kylvöaloja. Ohran hehtolitrapaino oli hyvä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) ennakkotiedot kertovat, että kotimaisen elintarvike- ja rehuviljasadon laatu vuonna 2013 oli hyvä.</p>

Vehnäsato oli vuonna 2013 samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin, mutta laadultaan parempi. Syksyn 888 miljoonan kilon vehnäsadosta 506 miljoonaa kiloa oli hehtolitrapainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan vähintään 180 ja valkuaispitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia. Sadosta kevätvehnää oli 844 miljoonaa kiloa ja syysvehnää vain 44 miljoonaa kiloa.

Kevätvehnän keskimääräinen sakoluku säilyi korkeana (339) hyvien puintisäiden ansiosta. Keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 13,0 prosenttia. Kolmannes näytteistä jäi kuitenkin alle tavoitellun 12,5 prosentin valkuaispitoisuuden.

Kevätvehnäsadon laatu oli keskimääräistä heikompi Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Alueelliset erot selittyvät osaksi lajikevalinnalla. Kruunu-lajikkeen laatu oli tänä vuonna heikoin.

Syysviljojen sadon kokonaismäärät olivat vähäiset, koska kylvöala jäi pieneksi syksyn 2012 märkyyden vuoksi ja viljat kärsivät lisäksi talvituhoista. Rukiin 27 miljoonan kilon sato oli pienin yli vuosikymmeneen. Rukiin laatuseurannassa rajana on 71 kilon hehtolitrapaino ja 120:n sakoluku, minkä täytti 71 prosenttia ruissadosta. Rukiin keskimääräinen sakoluku oli 162, ja se on kolmea edellistä vuotta pienempi.

Neljänneksessä kauranäytteistä hometoksiineja

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino 56,1 kiloa oli lähes kaksi kiloa matalampi kuin viime vuonna, mutta pitkäaikaista keskiarvoa parempi. Kaurasadosta 92 prosenttia eli 1 126 miljoonaa kiloa ylitti laatuseurannan käyttämän 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen. Elintarvikekauralla käytetään 58 kilon hehtolitrapainon rajaa. Tämän ylitti vain kolmannes sadosta eli 380 miljoona kiloa, kun viime vuonna vastaava määrä oli peräti 680 miljoonaa kiloa.

Kauran surkastuneiden jyvien määrä oli 7,5 prosenttia. Se on viimeisten kymmenen vuoden keskiarvoa huonompi. Ennätyksellisen huono kaurasato saatiin vuonna 2010, jolloin surkastuneiden jyvien määrä oli jopa 12,2 prosenttia.

Neljännes kauranäytteistä ylitti pika-analyysillä mitattuna deoksinivalenoli (DON) –hometoksiinien 1,75 mg/kg pitoisuuden, joka on kauralle asetettu elintarvikekäytön raja-arvo. Alueellista vaihtelua esiintyi paljon. Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Pohjanmaalla viljellyssä kaurassa oli suurin riski, että elintarvikekäytön raja-arvo ylittyy.

Mallasohran sato vuoden 2012 tasolla

Mallasohrasadosta 69 prosenttia eli noin 284 miljoonaa kiloa täytti mallasteollisuuden käyttämistä laatutavoitteista lajitteluasteen ja valkuaispitoisuuden vaatimukset. Sadon laatu oli hyvä, koska keskimääräinen valkuaispitoisuus oli matala (alle 11,5 prosenttia) ja jyvän koko suuri. Eviran laatuseurannassa ei määritetä mallasohran itävyyttä.

Rehuohran hehtolitrapaino on riittävän korkea

Ohrasadosta 79 prosenttia eli 1 200 miljoonaa kiloa oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Keskimääräinen hehtolitrapaino 64,9 kiloa oli kolme edellistä vuotta parempi. Rehuohran valkuaispitoisuus jäi matalaksi.

Tietojen taustaa

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2013 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Lopullisiin tietoihin perustuva viljasadon laatutaulukko julkaistaan 11.2.2014. Taulukko yhdistää Tiken satotilaston viljasatomäärät ja Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot vuoden 2013 viljasadosta. Tiken satotilaston ennakkotieto perustuu noin 2 900 maatilan satotietoihin, joista noin 400 tilan viljanäytteet oli analysoitu Eviran viljan laatuseurannassa.

Lue lisää
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta > Viljasadon laatu 2013
Taulukko: Viljasadon laatu vuonna 2013 - ennakkotieto 28.11.2013 (pdf, 200 kt)


Lisätietoja
Viljakasvien satotiedot
Tike, tilastopalvelut
Tutkija Anneli Partala, p. 0295 313 145
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094
Tutkija Anne Mäittälä, p. 040 740 1300
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: