Kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisohje voimaan 1.1.2013

30.5.2012

Sioista ja märehtijöistä saatavia kotiteurastuksen sivutuotteita ei saa 1.1.2013 alkaen hävittää hautaamalla eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla. MMM:n asetuksen 1192/2011 mukaista siirtymäaikaa on jatkettu puolella vuodella. Hautaamiskielto ei tule koskemaan syrjäisiä alueita, missä hautaaminen on sallittua jatkossakin.

Keräilyalueilla kotiteurastuksen sivutuotteet voidaan hävittää toimittamalla ne Honkajoki Oy:n hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Keräilyn hoitaa rekisteröitynyt toimija. Kotiteurastettujen eläinten poistotavaksi on ilmoitettava eläinrekistereissä ”teurastettu tilalla”. Ilmoitus poistosta on tehtävä eläinlajikohtaisesti säädettyjen aikarajojen puitteissa.

Teurastetun märehtijän korvamerkit on otettava talteen ja annettava teurassivutuotteiden noudon yhteydessä keräilijälle. Korvamerkin numero merkitään myös noutotositteeseen.

Teurassivutuotteet voidaan myös kerätä tai toimittaa eri tiloilta yhteiseen varastointipisteeseen, esim. jäähdytettyyn konttiin, josta ne sitten toimitetaan käsittelylaitokseen. Tällainen varastointitila on hyväksytettävä ns. väliasteen laitokseksi, jonka hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa läänineläinlääkäri.

Sivutuoteasetuksen mukaisen tilakohtaisen raatojen polttoon tarkoitetun poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksen hyväksyntä ei kata kotiteurastuksen sivutuotteiden polttamista, vaan tällaisen aineksen polttoon tarkoitetun polttolaitoksen on oltava ympäristösäädösten mukainen. Toimintaan tarvittavasta lupamenettelystä ja tietoa poltolle asetetuista vaatimuksista saa paikallisilta ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Tuottaja vastaa kaikista teurassivutuotteiden keräilyn ja hävittämisen kustannuksista.

Lisää aiheesta palvelussamme:
Kotiteurastuksen sivutuotteiden ja kuolleena syntyneiden eläinten hävittäminen hautaamalla

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Saana Orkola, p. 050 574 8356

Aihealueet: