Kunnallinen elintarvikevalvonta ottaa huomioon elintarvikkeeseen mahdollisesti liittyvät riskit

16.12.2008

<div>Kunnallinen elintarvikevalvonta teki yli 60 000 tarkastusta elintarvikealan yrityksiin vuonna 2007. Tarkastusten ja elintarvikkeista tehtyjen tutkimusten määrät ovat hieman laskeneet edellisvuodesta. Valvonta on muuttunut aiempaa riskiperusteisemmaksi. Kunnat suunnittelevat yhä tarkemmin, mihin valvontaresurssit kohdennetaan. Tarkastusten laatuun kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota varsinkin, kun valvonta on yrittäjille maksullista. </div>

Kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset vuosilta 2006 ja 2007 osoittavat, että valvonta kohdentuu yhä harvempiin yrityksiin, mutta niissä tehdyt tarkastukset ovat perusteellisempia kuin aikaisempina vuosina. Tarkastuskäyntien määrä on laskenut vuoden 2002 106 741 käynnistä vuonna 2007 59 653 tehtyyn tarkastuskäyntiin. Toisaalta keskimääräinen tarkastukseen käytetty aika on pidentynyt 3,6 tuntiin. Yhä useampi tarkastus on johtanut valvontaviranomaisen määräämiin toimenpiteisiin. Niiden määrässä ylitettiin 18 000 toimenpiteen raja vuonna 2007. Epäkohdat saadaan korjattua enimmäkseen kaikkein lievimmillä toimenpiteillä. Korjauskehotus tai määräys on useimmiten ollut riittävä. Eniten yritysten on tullut parantaa yleistä hygieniaa tai omavalvontaa.

Elintarvikevalvonnan tutkimuksia tehtiin vuonna 2007 yhteensä 22 605 näytteestä. Valvontayksikköä kohden näytteitä otettiin 111 tuotteesta, mutta näytteidenotto vaihtelee kunnittain paljon. Eniten näytteitä otti Helsinki (2823 näytettä). Toisaalta 27 valvontayksikköä ei ottanut näytteitä lainkaan. Tutkimusten kohteena olivat useimmiten liha ja lihavalmisteet sekä hedelmät, vihannekset ja niistä tehdyt valmisteet. Näistä tutkittiin pääasiassa hygieenistä eli mikrobiologista ja aistinvaraista laatua. Määräystenvastaiseksi todettiin lähes 10 % tutkituista näytteistä. Määräystenvastaisten näytteiden suuri osuus johtuu siitä, että näytteeksi valitaan tarkastuksella havaittuja epäilyttäviä tuotteita sekä sellaisia tuotteita, jotka kokemuksen perusteella tiedetään riskituotteiksi.

Elintarvikevalvonnan tulosten lisäksi arvioitiin myös itse valvontaa. Lääninhallitukset tekivät 24 kunnalliseen valvontayksikköön valvonnan vaatimustenmukaisuuden tarkastusta eli auditointia. Auditoinneissa todettiin, että kunnallinen valvonta oli pääosin valvontaa koskevien säädösten mukaista. Kuntien tekemät valvonta- ja tarkastussuunnitelmat saivat kiitosta, kun taas valvonnan seurantaan tehtiin kehittämisehdotuksia.

Jatkossakin valvontaa kohdennetaan entistä enemmän eri elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon liittyviin riskeihin perustuen. Myös koko valvonnan toimivuutta arvioidaan valtakunnallisesti suunniteltujen auditointien avulla toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 -julkaisu löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Eeva Fieandt, p. 020 77 24285


Aihealueet: