Kunnat saavat eläinlääkäreitä aiempaa helpommin

26.5.2014

<p>Eläinlääkäreitä saadaan kuntien palkkalistoille viime vuosia paremmin. Kuntien eläinlääkintähuollon raporttien mukaan eläinlääkärien virkoja on saatu täytettyä ja sijaisia on ollut saatavilla.&nbsp;</p>

”Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan keskittyviä kunnan valvontaeläinlääkärien virkoja on 61, joista toukokuussa vuonna 2014 täyttämättä on kymmenen. Tilanne on vuotta 2013 parempi. Näyttää siltä, että valvontaeläinlääkärien virat saadaan täytettyä”, sanoo neuvotteleva virkamies Sanna Hellström Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Eläinlääkäripula on ollut esillä vuosia. Tilanne on parantunut osin sen myötä, että eläinlääkäreitä on aiempaa enemmän. Eläinlääkäreiden riittävyyttä selvitettiin erikseen esimerkiksi eläinlääkintähuoltolain hyväksymisen yhteydessä vuonna 2009. Tietoa siitä, miten eläinlääkäreitä saadaan kuntiin, ei kuitenkaan ole aiemmin kerätty.

Kunnat keskittyvät peruspalveluihin

Suurin osa kuntien eläinlääkäripalveluista on peruspalvelua, johon kuuluvat perustutkimukset ja tavanomaiset hoitotoimenpiteet sekä ennaltaehkäisevä terveydenhoito.

Kunnilla on velvollisuus järjestää tuotantoeläinten eläinlääkäripalvelut. Kunnan pitää järjestää perushoitoa myös lemmikeille, mikäli sen alueella ei ole yksityistä palvelua. Kiireellinen eläinlääkäriapu on järjestettävä kaikille kotieläimille.

Yksityiset eläinlääkäriasemat tarjoavat erikoiseläinlääkäripalveluita. Palveluja suunnitellessaan kuntien pitää ottaa huomioon yksityinen tarjonta alueella. Yksityisessä palveluntarjonnassa on vaihtelua alueittain.

”Kaikissa Etelä-Suomen kunnissa on saatavilla yksityistä palvelua ja puolessa kunnista sitä on paljon. Valtaosassa Lapin kunnista yksityistä palvelua taas ei ole lainkaan. Näillä alueilla eläinlääkintä on kokonaan kunnan tarjoaman hoidon varassa”, Sanna Hellström toteaa.

Kunnat voivat järjestää eläinlääkäripalvelut itse tai ostaa palvelun yksityiseltä tuottajalta. Kolmannes kunnista hankkii ostopalveluja, tyypillisesti pieneläinlääkintää tai pieneläinten päivystystä.

Lue lisää:
Sektorikohtaiset valvontaraportit 2013

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Hellström, p. 050 5760471

Aihealueet: