Kuntien oman arvioinnin mukaan eläinlääkintähuolto toimii

30.5.2013

<p>Eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan keskittyy Suomessa nyt liki 60 kunnan valvontaeläinlääkäriä. Eläinsuojeluvalvonta on tehostunut uusien valvontaeläinlääkärien virkojen myötä.</p>

Eläinlääkintähuolto, johon sisältyvät sekä eläinlääkäripalvelut että valvontatehtävät, järjestetään kuntien yhteistoimintana ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla. Yhteistoiminta-alueita on noin 70 ja näistä enää viideltä puuttuu valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärien verkosto kattaa lähes koko Suomen.

Valtio korvaa kunnille eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan kustannukset. Eläinlääkintähuoltolain toimeenpanon yhteydessä rahaa varattiin 42 henkilötyövuoden ostoon kunnilta. Kunnat ovat nyt varanneet etukäteen tarpeelliseksi arvioidun määrän resursseja, mutta käytännössä kaikkia virkoja ei ole saatu vielä täytetyiksi. Nykyisten resurssien todellista riittävyyttä valvontatehtäviin on mahdollista arvioida sitten, kun kaikki perustetut virat saadaan täytettyä. Eläinsuojelu- ja tautivalvonnan lisäksi valvontaeläinlääkärit tekevät muun muassa elintarvikevalvontaa.

Kunnat järjestävät peruseläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää kuntia järjestämään kiireellisen eläinlääkäriavun kaikille eläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Päivystys tulee järjestää nykyistä suuremmilla alueilla eli maakunnan tai vähintään seutukunnan kokoisella alueella. Päivystysalueella tulee olla yhteinen päivystysnumero. Lisäksi tuotanto- ja pieneläimille päivystys tulisi järjestää erikseen. Päivystysjärjestelyiden tavoitteena on kiireellisen eläinlääkäriavun saatavuuden ja laadun turvaaminen koko maassa.

Yhteinen päivystysnumero on toteutunut yli 80 prosentissa kunnista. Alle puolet kunnista on järjestänyt päivystyksen erikseen tuotanto- ja pieneläimille. Erillistä päivystystä ei tarvitse järjestää, mikäli eläintiheys on pieni, joten vaatimus ei koske koko maata. Maakunnallisia päivystysalueita on tällä hetkellä neljä ja muut alueet ovat seutukunnan kokoisia tai pienempiä, joten päivystysalueita tulee vielä laajentaa nykyisestä.

Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kunnat järjestämään tuotantoeläinten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kysyntää vastaavasti. Kunnat arvioivat itse, että eläinlääkäripalveluita, mukaan lukien terveydenhuoltopalveluita, on riittävästi saatavilla koko maassa. Tuotantoeläinten terveydenhuoltotyötä tekevät pääasiassa kunnaneläinlääkärit. Lemmikkien ja hevosten eläinlääkintää hoitavat laajasti myös yksityiset palveluntuottajat. Perustason ylittävästä eläinlääkintäpalveluista vastaa pääasiassa yksityinen sektori.

Lue lisää:
Evira.fi > Eläimet > Eläinlääkäripalvelut
Evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > Terveydenhuolto ja sairauksien ennaltaehkäisy
Evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelun valvonta > Epäilyyn perustuvat tarkastukset > Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2012

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Hellström, eläinten terveys ja hyvinvointi, p. 050 576 0471

Aihealueet: