Kuntien valvontaviranomaiset varmistavat Lihaliike Agali Oy:n tuotteiden markkinoilta poistamisen

13.1.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira julkaisi 12.1. tiedotteessaan luettelon yrityksistä, joihin Lihaliike Agali Oy on vuoden 2011 aikana toimittanut tuotteitaan. Evira on saanut tiedot virka-apuna poliisilta. Lihaliike Agali Oy:llä ei ole ollut lainsäädännön edellyttämää kirjanpitoa tuotteistaan ja niiden edelleen toimittamisesta. Tämän vuoksi Eviran käytössä olevassa luettelossa voi olla joitakin epätäsmällisyyksiä ja puutteita.</p>

Elintarvikevalvontaviranomaisten tulee ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin, jos on aihetta epäillä elintarvikkeen aiheuttavan vaaraa ihmisten terveydelle. Tietojen julkaisemisen tavoitteena on ollut kuluttajien terveyden suojaaminen ja harhaanjohtamisen estäminen sekä elintarvikemääräysten vastaisten tuotteiden nopea ja tehokas markkinoilta poistaminen.

Evira on edellyttänyt, että kunnan valvontaviranomaiset tekevät valvontakäynnin yrityksiin, joihin Lihaliike Agali Oy on toimittanut tuotteitaan. Valvontakäynnit pyritään tekemään mahdollisimman pian, jotta varmistutaan, että tuotteet on poistettu markkinoilla. Evira tiedottaa valvonnan tuloksista, kun niitä koskevat tiedot paikallisilta valvontaviranomaisilta on saatu.

Lisätietoja:

Elintarvikkeiden turvallisuus:
Auli Vaarala, elintarvikehygieniayksikön johtaja, puh. 050 386 8420
Susanna Pesonen, elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuuden johtaja, puh. 040 169 0266

Oikeudelliset asiat:
Jorma Pitkänen, lakimies, puh. 050 386 8425

Aihealueet: