Kutsu elintarvikkeiden kemiallisen riskinarvioinnin asiantuntijaverkostoon

7.5.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on perustamassa kansallista asiantuntijaverkostoa elintarvikkeiden kemiallisia turvallisuusarviointeja varten. Mukaan kutsutaan asiantuntijoita yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja muista alan keskeisist&auml; tahoista. </div>

Riskiperusteisen valvonnan tueksi joudutaan usein arvioimaan elintarvikkeiden ainesosina käytettyjen tai elintarvikkeisiin joutuneiden kemiallisten aineiden turvallisuutta. Tuoreita esimerkkejä arviointitarpeista ovat mm. guarkumin dioksiinikontaminaatio ja kanelin sisältämä kumariini.  Koska kemiallisten aineiden ja selvitettävien tapausten kirjo on laaja, Evira kutsuu viranomaisten avuksi alan parhaita kansallisia asiantuntijoita.

Verkoston kautta kootaan asiantuntijaryhmä, joka arvioi elintarvikkeissa olevien kemiallisten aineiden turvallisuutta. Verkosto voi myös tuoda esiin alaan liittyviä uusia uhkia ja niihin liittyviä tutkimustarpeita. Verkoston jäsenten toivotaan toimivan yhteyshenkilöinä muihin edustamansa tahon asiantuntijoihin ja siten laajentavan verkoston osaamiskenttää.

Verkostosta rakennetaan mahdollisimman joustava ja pääosin virtuaalisesti toimiva. Jos arviointia ei tehdä virkatyönä, siitä maksetaan erillinen palkkio. Summa sovitaan tapauskohtaisesti arvioinnin laajuudesta riippuen.

Asiantuntijaverkoston käytännön toimintaa hoitaa Eviran Riskinarviointiyksikössä erikoistutkija Kirsi-Helena Liukkonen.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Kirsi-Helena Liukkonen, Riskinarviointiyksikkö, p. 020 77 24029

Aihealueet: