Kylvösiemenen valvontatarkastukset lisääntyivät

5.9.2008

<div>Siemenkauppalakiin perustuvat siemenkaupan markkinavalvontatarkastukset lisääntyivät vuonna 2007. Niitä oli yhteensä 265, kun edellisvuonna tarkastuksia oli 191. Tarkastukset kohdistuivat siemenliikkeisiin, siemenpakkaamoihin, torikauppaan ja viljelijöihin. Riskinarvioinnin perusteella lisättiin erityisesti vanhojen siemenerien näytteenottoa ja kirjanpidon tarkastuksia, mikä näkyy tarkastusmäärissä.</div>

Eviran siemenkaupan markkinavalvonnan painopistealueita olivat vuonna 2007 sertifioimattoman siemenen myynnin ja hylättyjen siemenviljelysten valvonta, vuosien 2005 - 2006 rikkomustapausten seuranta sekä elinkeinonharjoittajarekisterissä olevien toimijoiden kirjanpidon tarkastaminen.

Valvontatarkastuksissa siemenliikkeissä, pakkaamoissa ja toreilla tarkastettiin markkinoilla olevia siemeneriä, niiden pakkausmerkintöjä, vakuustodistuksia ja sertifiointia. Lisäksi tarkastettiin myös yritysten kirjanpitoa ja kauppaeräkohtaisia tiedostoja siementavaran myynneistä. Markkinointia valvottiin myös seuraamalla lehti-ilmoittelua sekä verkkomainontaa. Myös saadut ilmiannot ja vihjeet tutkittiin. Huomautuksia annettiin lähinnä sertifioimattoman siemenen lehtimarkkinoinnista. Markkinointikieltoja annettiin pääasiassa sertifioimattoman siemenen myymisestä ja viljelystarkastuksessa hylätyn sadon markkinoinnista siemeneksi.

Vanhoista siemeneristä tutkittiin itävyys ja tasalaatuisuus

Siemenerien itävyyden voimassaoloaikaa ei ole kansallisen lainsäädännön perusteella tarvinnut ilmoittaa enää 1.7.2003 jälkeen. Riskinarvioinnin perusteella lisättiin myynnissä olevien vanhojen siemenerien valvontanäytteenottoa. Itävyyksiä tutkittiin 68 erästä, jotka oli pakattu vuosina 2004 – 2005. Valvontanäytteistä 21 erää ei ollut Kansainvälisen siementarkastusjärjestön ISTA:n sallimissa liikkumarajoissa. Niille suositeltiin uutta virallista itävyysanalyysiä. Yhdeksän kylvösiemenerää asetettiin markkinointikieltoon, koska erien itävyys ei täyttänyt kyseiselle lajille säädettyä vähimmäislaatuvaatimusta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Evira tulee jatkamaan valvontanäytteenottoa siemenerien itävyyden varmistamiseksi.

Pakattujen kauppaerien tasalaatuisuusvalvonnalla selvitetään sitä, onko kaikissa pakkauksissa samanlaatuista kylvösiementä. Näytteitä otettiin 12 pakkaamosta 25 erästä yhteensä 447 kappaletta. Näissä tarkastuksissa löytyi vain kaksi erää, jotka eivät täyttäneet ISTA:n liikkumarajoja tasalaatuisuuden suhteen. Erien tasalaatuisuudet ovat parantuneet edellisvuosiin verrattuna ja pakkaamoissa on kiinnitetty enemmän huomiota asiaan.

Kylvösiemenen pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa

Pakkauslupajärjestelmä astui voimaan siirtymäsäännöksineen vuonna 2002. Lupa on voimassa enintään viisi vuotta, joten suuri osa pakkaamoluvista vanheni vuoden 2007 aikana. Luvan saaminen edellyttää mm. toimitiloihin tehtävää viranomaiskatselmusta. Pakkaamokatselmuksissa havaittavat kehittämistarpeet pitää korjata ennen uuden pakkaamoluvan myöntämistä. Katselmuksia tehtiin yhteensä 126 siemenpakkaamoon. Yleisimpinä puutteina vuonna 2007 tuli esiin vaakojen vakaus, sekoituslaitteiden puuttuminen ja tiedostonpidon puutteet.

Lisää sertifioidun siemenen valvonnasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet


Lisätietoja:
ylitarkastaja Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, p. 020 77 25320
tarkastaja Mika Kivistö, Evira, p. 020 77 25321


Aihealueet: