Kylvösiementen itävyyspoikkeus näkyy pakkausmerkinnöissä

15.3.2013

<p>Suomi on saanut Euroopan komissiolta väliaikaisen luvan alentaa viljansiementen itävyysvaatimuksia kevään 2013 aikana. Itävyyspoikkeus koskee erikseen nimettyjä vehnän, ohran ja kauran lajikkeita. Poikkeuksella hyväksyttyjen erien itävyys on aina vähintään 75 prosenttia. Alennetulla itävyydellä sertifioitujen kylvösiemenerien pakkausmerkinnät eroavat normaalivaatimuksista. Vakuustodistuksessa näkyy itävyyspoikkeuksen voimassaoloaika, joka on 30.6.2013 saakka. Lisäksi jokaisessa vakuustodistuksessa on teksti: ”Sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella”.</p>

Sertifioidun siemenen tunnistaa jokaiseen pakkaukseen kiinnitetystä virallisesta vakuustodistuksesta. Vakuustodistus on siemenen takuu. Vakuustodistuksesta selviää aina muun muassa laji, lajike, siemenluokka, kauppaerän tunnus, näytteenottoajankohta ja itävyyden määrittämisajankohta. Lisäksi vakuustodistuksesta löytyy itävyys, puhtaus, tuhannen siemenen paino ja pakkaaja.

Vakuustodistuksen tiedot kannattaa hyödyntää ja vähintään yksi vakuustodistus on hyvä säilyttää mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Sertifioitu kylvösiemen takaa laadukkaan sadon

Sertifioidun eli virallisesti tarkastetun ja hyväksytyn kylvösiemenen käyttäminen takaa viljelijälle laadukkaan sadon sekä ammattiviljelmillä että kotitarvekäytössä. Sertifioitu siementavara on hyvälaatuista ja täyttää lainsäädännön laatuvaatimukset. Siitä on varmistettu erilaisin tarkastuksin siemenen käyttäjän kannalta tärkeitä asioita. Sertifioitu siemen on aina pakkauksessa ilmoitettua lajiketta. Lisäksi se itää riittävästi eikä siinä esiinny hukkakauraa tai haitallisia kasvitauteja.

Sertifioidun siemenen kaupassa pätee niin sanottu ankaran vastuun periaate: viljelijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen, ellei kylvösiemen ole siitä annettujen tietojen mukaista tai siinä on muu virhe.

Tarkastamaton kylvösiemen voi tulla kalliiksi

Tarkastamattoman eli harmaan siemenen ostaja jää vaille sitä kuluttajansuojaa, jonka saa sertifioitua siementä ostaessaan. Jos harmaan siemenerän mukana tilalle leviää esimerkiksi hukkakauraa, ostaja vastaa itse syntyneestä vahingosta. Siemenen laadusta tinkiminen voi lisätä rikkakasvien torjunnasta aiheutuvia kustannuksia, nostaa korjuukustannuksia sekä huonontaa sadon määrää ja laatua.

Kylvösiementen myyntiä valvotaan

Kylvösiemeneksi saa Suomessa markkinoida vain sertifioitua siementä. Markkinoinniksi luetaan myös maatilojen välinen siemenkauppa sekä tuotantorenkaat. Siemenkauppalain säädökset koskevat sekä tavanomaista että luomutuotantoa.

Markkinointia valvovat sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran omat tarkastajat että ELY-keskusten tarkastajat.

Aiheesta lisää:
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Siemenet
Evira.fi > Kasvit > Viljely_ja_tuotanto > Siemenet > Kylvosiementuotanto > Sertifiointi_ja_vakuudet > Viljakasvien itavyyspoikkeus

Kuva vakuustodistuksesta > Vakuustodistus

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ritva Vallivaara-Pasto, p. 040 833 2482
Ylitarkastaja Kristiina Sulkonen, p. 040 833 2484

Aihealueet: