Kytketyt lehmät päästettävä jaloittelemaan kesällä

4.7.2008

<div>Evira muistuttaa, että eläinsuojelusäädösten mukaan kytkettynä pidettävät lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot on päästettävä 1.5. - 30.9. välisenä aikana vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan. </div>

Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 m2 eläintä kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 m2.

Lääninhallitus voi myöntää vapautuksen tästä vaatimuksesta. Vapautus voidaan myöntää, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta, jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää tai jos vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä. Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Se peruutetaan, jos vapautuksen myöntämisen edellytykset lakkaavat.


Lisätietoja:
Eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö, Evira
- Ylitarkastaja Helena Hepola, puh. 020 77 24251,
- Ylitarkastaja Sanna Varjus, puh. 020 77 24225 (8.7.2008 eteenpäin)


Aihealueet: