Laatuluokat poistumassa perunapakkauksista

3.5.2013

<p>Ruokaperunan pakkauksiin ei enää merkitä laatuluokkia I tai II. Vanhoja pakkauksia saa kuitenkin käyttää 1.7.2014 asti. Muuten perunan pakkausmerkinnät eivät muutu.</p>

Perunaa koskevat samat pakkausmerkintävaatimukset kuin muitakin elintarvikkeita.

Ruokaperunapakkauksiin on merkittävä lajike, pakkauspäivä ja säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika, pakkaajan tai myyjän nimi ja osoite, sisällön määrä ja alkuperämaa, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan. Pakkauksiin on merkittävä myös kasvinterveyslainsäädännössä vaadittava kasvinsuojelurekisterinumero.

Perunan irtomyynnissä on ilmoitettava lajike ja ulkomaisten perunoiden alkuperämaa. Myös suomalaisen perunan alkuperämaa kannattaa aina ilmoittaa selkeyden vuoksi.

Lue lisää
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Kasvikset > Ruokaperuna

YK:n perunastandardi
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kasvikset/52_earlyandwarepotatoes_2011_fi_valmis.pdf(pdf, 124 kt)

MMM:n tiedote
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/130424_siirtymaaika.html

MMM:n asetus 308/2013
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130308

Lisätietoja:
ylitarkastaja Niina Matilainen, p. 0400 706 173

Aihealueet: