Lähes 200 elintarvikealan edustajaa tulossa terveysväiteseminaariin

11.12.2006

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää maanantaina 11.12.2006 terveysväiteseminaarin, jossa esitellään Suomessa nykyään käytettäviä terveysväitteitä ja pohditaan väitteiden käyttöä tulevaisuudessa. Tilaisuuden aihe on ajankohtainen, koska ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttöä jatkossa säätelevän EU-asetuksen odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alkupuolella. Evira on kuluvan vuoden aikana valmistautunut asetuksen haasteisiin keräämällä kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksella toimijoilta tietoa Suomessa käytetyistä väitteistä ja niiden käytön edellytyksistä. Seminaarissa esitellään tämän kyselyn alustavia tuloksia ja kuullaan muun muassa alan yritysten, viranomaisten, tutkijoiden ja kuluttajien edustajien kommentteja tilanteesta. </div>

EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen myötä kaikkien terveysväitteiden tutkimusnäyttö ja hyväksyttävyys tullaan arvioimaan yhteisötasolla. Siirtymäaikojen jälkeen saa käyttää vain arvioinnissa hyväksyttyjä ja komission rekisteriin merkittyjä väitteitä. Asetus edellyttää, että jäsenmaat toimittavat asetuksen voimaan tuloa seuraavan vuoden aikana komissioon luettelon tietyistä yleisesti hyväksyttävistä ja keskivertokuluttajan ymmärtämistä terveysväitteistä. Suomessa terveysväitteitä käytetään runsaasti, mutta meillä ei ole kansallisia listoja väitteistä. Siksi Evira on kerännyt tietoa terveysväitteistä internetsivuilla olleen lomakkeen avulla. Lomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 625 kappaletta. Saaduista vastauksista on laitettu Eviran kotisivuille alustavat tulokset, joita esitellään ja käsitellään 11.12.2006 pidettävässä seminaarissa. Lopullinen raportti luovutetaan kauppa- ja teollisuusministeriölle tammikuun 2007 lopussa.

Alustavien tulosten mukaan terveysväitteitä esitettiin 269 eri yhdisteeseen, elintarvikkeeseen ja aineosayhdistelmään liittyen. Eniten väitteitä liitettiin sydän- ja verisuoniterveyteen, hiilihydraattiaineenvaihduntaan ja painonhallintaan sekä vatsan ja suoliston terveyteen ja vastustuskykyyn. Noin viidenneksellä vastaajista oli omalla tuotteella tehtyjä tutkimuksia. Yli puolet ilmoitti, että on olemassa muulla vastaavalla elintarvikkeella tehtyjä tutkimuksia. Kaksi kolmasosaa vastaajista toi esille, että elintarvikkeesta tai elintarvikeryhmästä esitetystä väitteestä on muuta näyttöä kuten ainesosilla tehtyjä tutkimuksia. Noin puolet vastaajista myös katsoi, että heidän käyttämänsä väite perustuu oppikirjoista tms. yleisesti saatavaan tietoon.

Jäsenmaiden ehdotukset sallittavista väitteistä ja niihin liitetystä tutkimusnäytöstä lähetetään komissioon vuoden 2008 alussa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi väitteiden tieteelliset perustelut ja komissio tulee julkaisemaan luettelon sallituista väitteistä ja niiden käytön edellytyksistä viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Tilaisuuden ohjelma: http://www.evira.fi/attachments/tapahtumat/terveysvaiteseminaarin_ohjelma.doc   

Alustavia tuloksia kyselystä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/terveysvaitteet/

 

Lisätietoja:

Terveysväitekysely: Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Evira, p. 050 386 8430
Kaisa Vaihia, Evira, p. 020 77 24295 tai 050 434 2203, etunimi.sukunimi@evira.fi

EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetus: Anne Haikonen, KTM, p. (09) 1606 3654, etunimi.sukunimi@ktm.fi       

      

Aihealueet: