Lammas- ja vuohirekisterissä jo 100 000 eläintä

18.7.2008

<div>Tänä vuonna käyttöön otetun Lammas- ja vuohirekisterin eläinmäärä on jo yli 100 000. Näistä on lampaita 95 000 ja vuohia 5 000. Keskimääräinen tilakoko on n. 20 uuhta jälkeläisineen.</div>

Ilmoitetuista lampaista puolet on rodultaan Suomenlampaita, 32 prosenttia risteytyksiä ja 10 prosenttia Texeleitä. Tarkempi tilasto roduista, eläinlajeista ja sukupuolijakaumasta: Lammas- ja vuohirekisterin tilastotietoa, 18.7.2008 (pdf, 24 kt).

Pääosa rekisterissä olevista eläimistä on naaraspuolisia. Näin voidaan olettaa, että kevään poikimisista suurin osa tullaan ilmoittamaan syksyyn mennessä. Poikimisten ilmoitusaika on 6 kuukautta. Muut tapahtumat ilmoitetaan rekisteriin 7 vuorokauden sisällä tapahtumasta.

Rekisterin internetsovelluksen kehitystyössä on kesän aikana keskitytty suorituskyvyn parantamiseen. Elokuussa julkaistaan sovelluksen uusi versio, joka tulee olemaan toiminnoiltaan nopeampi.

Lisätietoja:
Suunnittelija Pia Vilen, Tietohallinto, puh. 020 77 24345


Aihealueet: