Lannoitevalmisteiden laatu parani edellisestä vuodesta

20.11.2012

<p>Lannoitevalmisteiden laatu parani valvontatulosten perusteella vuonna 2011 edellisvuosiin verrattuna. Tuotevalvonnassa lannoitevalmisteiden laatua ja sisältöä tutkittiin 375 näytteestä 2 165 analyysillä. Näytteiden perusteella annettiin kieltoja ja huomautuksia hieman vähemmän kuin vuonna 2010.</p>

Huomautuksia annettiin 9,1 prosentille analyysituloksista, kun vastaava osuus vuonna 2010 oli 12,7 prosenttia. Yksittäisten analyysitulosten lisäksi valvonta antoi näytteiden perusteella koko näytteen edustamaa tuote-erää koskevia kieltoja, huomautuksia, määräyksiä ja toimenpidekehotuksia.

Tuotevalvonnassa käyttö- tai markkinointi kielto annettiin 20 tuote-erälle. Kieltojen tavallisimmat perusteet olivat sallitun rajan ylittävä haitallisen metallin pitoisuus (8 tapauksessa) ja sallitun rajan ylittävä Escherichia coli -pitoisuus (7 tapauksessa). Metallipitoisuuden vuoksi kielletyistä tuote-eristä kuusi oli lannoitevalmistekäyttöön tarkoitettuja tuhkia. E. colin perusteella kielletyistä eristä viisi oli maanparannusaineita ja kaksi kasvualustoja. Salmonellan perusteella annettiin kaikkiaan kuusi kieltoa, joista kolme perustui omavalvonnassa tehtyihin salmonellalöydöksiin.

Muita kieltojen perusteita olivat sisämarkkinakaupan ilmoitusmenettelyn laiminlyönti ja lainsäädännön edellyttämän laitoshyväksynnän puuttuminen tuotteen valmistajalta.

Tuoteselostehuomautus annettiin 57 lannoitevalmistenäytteelle vuonna 2011. Useimmiten syynä oli tuoteselosteessa ilmoitettavaksi säädetyn tiedon puuttuminen tai tuoteselosteen puuttuminen kokonaan.

Valvontanäytteiden analyysitulokset vuodelta 2011 on raportoitu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran julkaisussa 9/2012 ”Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2011”. Julkaisuun sisältyy myös luettelo voimassa olleesta lannoitevalmistelainsäädännöstä sekä tilastotietoja lannoitevalmisteiden valmistus- ja tuontimääristä vuosina 2010 ja 2011.

Lue raportti

Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Arja Vuorinen, p. 040 841 9809 (orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvualustat)
Ylitarkastaja Titta Suoniitty, p. 040 579 6147 (epäorgaaniset lannoitteet ja kalkitusaineet)
Ylitarkastaja Ossi Ala-Mantila, p. 040 489 3338 (julkaisu)

Aihealueet: