Lannoitevalmisteiden pakkausmerkinnöissä puutteita

22.6.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lannoitevalmisteiden valvonnassa kevätkaudella 2010 on havaittu pakkausmerkintöihin ja markkinointiin liittyviä puutteita 62 kpl eli 20 prosenttia tähän mennessä tarkastetuista 301 lannoitevalmisteesta.</p>

Lannoitevalmisteessa oltava mukana tuoteseloste
Lannoitevalmisteen ostajalle ja käyttäjälle on aina myynnin tai luovutuksen yhteydessä annettava tuoteseloste, jonka on oltava suomen- ja ruotsinkielinen. Tämä koskee kuluttajille ja ammattikäyttäjille tarkoitettuja lannoitevalmisteita.

Tuoteselosteessa on oltava tiedot muun muassa tuotteen tyyppi- ja kauppanimestä, ominaisuuksista, koostumuksesta ja käytöstä. Eviran internetsivuilta löytyy eri lannoitevalmistetyypeille yksityiskohtaisia tuoteselosteen laatimisohjeita.

Pakatuissa tuotteissa tuoteseloste pitää olla kiinnitettynä pakkaukseen. Irtotavaran osalta tuoteseloste voi olla lannoitevalmisteen mukana seuraavissa asiakirjoissa.

Lannoitevalmisteiden markkinointi
Lannoitevalmisteesta saa antaa myös muita kuin tuoteselosteessa pakolliseksi ilmoitettavia tietoja. Näiden tietojen on kuitenkin oltava yksiselitteisiä ja mitattavissa olevia, eivätkä ne saa johtaa lannoitevalmisteen käyttäjää harhaan.

Lannoitevalmisteen markkinointia kuluttajille säätelee kuluttajansuojalaki, jonka mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Lue lisää aiheesta:
Lannoitevalmistetyyppien tuoteselosteet
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely_ja_tuotanto/lannoitevalmisteet/valmistus/tuoteselosteet/

Lisätietoja
Ylitarkastaja Titta Suoniitty, Evira. p. 040 579 6147

Aihealueet: