Lannoitevalmisteissa vain harvoin puutteita

23.7.2014

<p>Suomessa markkinoitavia lannoitevalmisteita voi käyttää turvallisesti maataloudessa ja elintarvikkeiden tuotannossa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira otti vuonna 2013 lannoitevalmisteista yli neljäsataa näytettä, joista tehtiin noin kaksituhatta analyysiä. Lannoitevalmisteisiin luetaan lannoitteiden lisäksi esimerkiksi kalkitusaineet, kompostit, turpeet ja kasvualustat.</p>

Vuonna 2013 valvottiin erityisesti elintarvikkeiden tuotannossa käytettäviä lannoitevalmisteita. Näytteiden valintaan vaikutti muun muassa käytettyjen raaka-aineiden, tuotantomäärien ja aikaisempien valvonnassa saatujen tulosten perusteella arvioitu riski.

Tutkitut lannoitevalmisteet olivat pääosin hyvälaatuisia. Käyttö- ja markkinointikieltoja annettiin vain seitsemälle tuote-erälle noin neljästäsadasta tutkitusta erästä. Neljä kieltoa annettiin liian korkeasta haitallisten metallien pitoisuudesta, kaksi kieltoa johtui tuoteväärennöksistä ja yksi kielto tuotteen huonosta hygieniasta. Noin kymmenesosalle analysoiduista tuote-eristä eli 43 lannoitevalmistenäytteelle annettiin huomautus tuoteselosteiden tai pakkausten puutteista.

”Evira joutui antamaan tuotteille kieltoja ja huomautuksia vähemmän kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu siitä, että toimijat yhä useammin itse huomaavat ja korjaavat havaitsemansa puutteet ennen kuin viranomaiset tarttuvat niihin. Evira on korostanut toimijoille omavalvonnan merkitystä ja se on tuottanut nyt hyvän tuloksen”, toteaa ylitarkastaja Olli Venelampi Evirasta.  

Laitosten omavalvonnassa edelleen parannettavaa

Eviran hyväksymiä orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita valmistavia laitoksia oli Suomessa noin 150 vuonna 2013 ja niihin tehtiin 64 tarkastusta. Laitoksissa tarkastettiin erityisesti omavalvonnan ja omavalvontana tehtävän näytteenoton toteuttamista.

Tarkastuskäynneillä havaittiin yhteensä 140 puutetta, mutta enimmäkseen ne eivät olleet vakavia. Lievät puutteet koskivat pääasiassa laitosten omavalvontasuunnitelmien sisältöä ja toteutusta. Vakavia epäkohtia oli vain seitsemällä laitoksella ja ne liittyivät lämpötilan seurantaan, tuotteen hygieniaan, raaka-aineisiin ja jäljitettävyyteen.

Lisää aiheesta:
Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2013
Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2013

Lisätietoja:
ylitarkastaja Olli Venelampi, p. 040 842 3478

 

Aihealueet: