Lasinsirut ja muut vierasesineet elintarvikkeissa

6.4.2009

<div>Yksittäisiä kuluttajavalituksia vierasesineistä, myös epäillyistä lasinsiruista, on tullut lisääntyneen julkisuuden myötä viime päivinä. Kaikki nämä epäilyt käsitellään kauppojen, valmistajien ja paikallisten viranomaisten yhteistyönä. Mikäli tuotteessa todetaan lasinsiruja, paikallinen elintarvikevalvoja siirtää asian käsittelyn poliisiviranomaiselle. Näin on tehty esimerkiksi Lapualla kuluttajan pakastevihanneksiin liittyvän valituksen osalta. </div>

Yksittäisten tuotevirheiden, kuten tuotteesta löytyvien vierasesineiden osalta, kuluttajien tulee olla yhteydessä myymälään, josta tuote on ostettu, ja palauttaa sinne tuote ja/tai pakkaus sekä mahdolliset löydetyt esineet. Tuotevirheestä voi myös ilmoittaa oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Näiden yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/palautetta_elintarvikkeista

Elintarvikkeissa voi satunnaisesti olla sinne kuulumattomia vierasesineitä. Tavallisimpia näistä ovat luunsirut tai kivenmuruset, mutta tuotteesta, sen raaka-aineista ja tuotantotavasta riippuen esineet vaihtelevat. Vierasainelöydökset ovat kuitenkin harvinaisia ja lähes poikkeuksetta yksittäiseen tuotteeseen tai tuote-erään rajoittuvia.

Tuotteiden takaisinvetoihin johtavia vierasainevirheitä todetaan Suomessa vuosittain muutamia. Tänä vuonna tällaisia ei ole todettu lainkaan. Vuonna 2008 näitä oli kuusi ja sitä edeltävänä vuonna viisi. Lasin johdosta tuotteita vedettiin pois markkinoilta viimeksi vuonna 2007.

Suomessa on takaisinvetoja varten lainsäädäntöön perustuva järjestelmä, jonka avulla elintarvikeketjun toimijat ja viranomaiset pystyvät poistamaan määräystenvastaiset tuotteet kaupoista hyvin nopeasti. Kuluttajille tiedotetaan tuotteiden takaisinvedoista lehti-ilmoituksilla. Tällaisissa tapauksissa kuluttaja voi palauttaa tuotteen ostopaikkaan ja saada korvauksen tuotteesta.

Tieto välittyy RASFF-järjestelmän kautta
Euroopan yhteisössä toimii jäsenvaltioiden viranomaisten välillä elintarvikkeiden ja rehujen hälytysjärjestelmä (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). Sillä varoitetaan maahantuoduista elintarvikkeista, joissa epäillään olevan vaara ihmisen terveydelle. Yleisimmät ilmoitukset koskevat mikrobiologisia tai kemiallisia ongelmia, mutta jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuutena on ilmoittaa myös vierasesineiden pilaamista tuotteista. Siksi esimerkiksi Ruotsin viranomaisten tehtävänä on ilmoittaa Suomelle, jos maahamme olisi toimitettu elintarvikkeita, joiden epäillään olevan lasinsiruilla saastuneita. Toistaiseksi yhtään tällaista ilmoitusta ei Ruotsista ole tullut. Ruotsin viranomaiset ovat tänään vahvistaneet, ettei kyseisiä elintarvikkeita ole toimitettu Suomeen. Lisäksi he kertoivat, että yhtään sairastapausta lasinsiruihin liittyen ei Ruotsissa ole todettu.

Tietoja vierasesinelöydöksistä kerätään parhaillaan paikallisten elintarvikeviranomaisten sekä kaupan ja elintarviketeollisuuden kautta sen selvittämiseksi, liittyvätkö eri kuluttajavalitukset toisiinsa. Näiden selvitysten perusteella päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Näistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 020 77 24000, 0400 291 910
Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, p. 020 77 24236, 050 386 8436
Yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 020 77 24230, 050 386 8412
Yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 020 77 24280, 050 386 8432


Aihealueet: