Lemmikkieläinten kanssa lomamatkalla – huomaa lainsäädännön muutokset

14.6.2010

<p>Matkustajan mukanaan kuljettamien lemmikkikoirien, -kissojen ja -frettien kuljetusta maasta toiseen säätelee ns. lemmikkieläinasetus, jota on muutettu ja täsmennetty kevään 2010 aikana. Muutoksilla on tarkennettu mm. mikrosirua ja raivotautirokotetta koskevia vaatimuksia sekä rajoitettu lemmikkinä tuotavien eläinten määrä viiteen.</p>

Lemmikkieläinasetuksessa säädetyt eläinten terveysehdot koskevat sekä lemmikkieläinten kuljettamista EU-maiden välillä että niiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista. Suomella ja muutamalla muulla jäsenmaalla on oikeus asettaa tiettyjä kansallisia lisävaatimuksia yhteisten ehtojen lisäksi tuotaessa lemmikkieläimiä ko. maihin. Nämä kansalliset vaatimukset olivat umpeutumassa kesäkuun lopussa 2010, mutta ne ovat nyt saaneet jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun saakka.

Lemmikkieläinasetuksen mukaan kaikkien maasta toiseen kuljetettavien koirien, kissojen ja frettien on oltava tunnistusmerkitty ja niillä on oltava mukana terveystodistus, johon on merkitty tieto voimassa olevasta raivotautirokotuksesta ja muista vaadittavista terveystiedoista. EU-maiden välisissä siirroissa terveystodistuksena toimii lemmikkieläinpassi. Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa raivotautiriski on erityisen suuri, vaaditaan lisäksi todistus tutkimuksesta, jolla on varmistettu raivotautirokotuksen tehonneen. Lainsäädäntömuutoksilla on tarkennettu mikrosirua ja raivotautirokotetta koskevia vaatimuksia.

Lemmikkeinä tuotavien koirien, kissojen ja frettien lukumäärä on rajoitettu maksimissaan viiteen eläimeen EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Viiden lemmikkieläimen yhteismäärä täyttyy siis esim. kahdesta koirasta, kahdesta kissasta ja yhdestä fretistä. Tähän asti viiden eläimen rajoitus on koskenut vain tuontia EU:n ulkopuolisista maista. Jos lemmikkikoirien, -kissojen tai -frettien yhteismäärä on kuusi tai enemmän, on noudatettava kaupallisen tuonnin ehtoja, jotka poikkeavat lemmikkieläinten tuontiehdoista.

Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt Kuningaskunta (UK), Irlanti, Malta voivat edellyttää vuoden 2011 loppuun saakka, että lemmikkikoirat, -kissat ja -fretit käsitellään loislääkkeellä rakkulamatotaudin eli ekinokokkoosin leviämisen estämiseksi. Suomi ei kuitenkaan edellytä lemmikkifrettien loislääkitystä.

UK, Irlanti, Malta ja Ruotsi voivat vuoden 2011 loppuun vaatia aina raivotaudin vasta-aineiden tutkimista koirista, kissoista ja freteistä. Lisäksi UK:lla ja Irlannilla on puutiaisten varalta erityisvaatimuksia.

Lisätietoja:

Lainsäädännön muutokset, maa- ja metsätalousministeriö
Maahantuonti muista EU-maista ja vienti muihin EU-maihin:
Eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, puh. 09 160 52272, seppo.kuosmanen at-merkki-kapea.gif mmm.fi

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista:
Eläinlääkintöylitarkastaja Leena Salin, puh. 09 160 52943, leena.salin at-merkki-kapea.gif mmm.fi

Lemmikkieläinten tuonnin ohjeistus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Maahantuonti muista EU-maista ja vienti muihin EU-maihin:
Lemmikkieläinten tuonnin neuvontapuhelin puh. 020 690 991 (ark. klo 9-11), ehyt at-merkki-kapea.gif evira.fi
Ylitarkastaja Virva Valle, p. 020 77 24309, virva.valle at-merkki-kapea.gif evira.fi (vain median kyselyt)

Kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolisista maista:
Rajatarkastusjaosto, rajatarkastus at-merkki-kapea.gif evira.fi
Rajaeläinlääkäri Mari Lassila, p. 02077 24226 (vain median kyselyt)

Lisätietoa internetissä:
Lisätietoa lemmikkieläinten tuonnista ja viennistä (Evira)

Lemmikkieläinasetus, jossa aikaisemmat muutokset ovat näkyvissä (pdf, EurLex)

Lemmikkieläinasetuksen viimeisin muutos (438/2010) (pdf, EurLex)

Lemmikkieläinasetuksen toimeenpanoa koskeva asetus (388/2010) (pdf, EurLex)

Aihealueet: