Lemmikkien matkustussäädöksiin muutoksia

28.12.2011

<p>Vaatimukset myyräekinokokin <em>(Echinococcus multilocularis)</em> leviämisen estämiseksi annettavasta lääkityksestä muuttuvat vuoden 2012 alusta alkaen. Jatkossa myös EU-maista tuotavat alle 3 kk ikäiset pennut sekä esimerkiksi Ruotsista Suomeen tulevat koirat pitää lääkitä ennen niiden saapumista maahan. Suomeen tuotavat koirat on lääkittävä <em>Echinococcus multilocularis</em> – tartunnan ehkäisemiseksi enintään viittä, mutta vähintään yhtä päivää ennen maahantuloa. Usein matkustavat koirat, joilla on lemmikkieläinpassi, voidaan myös lääkitä säännöllisesti enintään 28 päivän välein. Ekinokokkilääkitys vaaditaan jatkossa ainoastaan koirilta, kissoja ei tarvitse enää lääkitä.</p>

Koirien ja kissojen raivotautivasta-ainetutkimuksia ei enää vaadita niiden matkustaessa Suomesta Ruotsiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Maltalle. Kaikkiin jäsenmaihin kuljetettavien koirien, kissojen sekä frettien täytyy kuitenkin olla rokotettuja raivotautia vastaan vähintään 21 päivää ennen tuontia.

Koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava eläimen lähtömaasta riippuen joko lemmikkieläinpassi tai 15.12.2011 hyväksytyn komission täytäntöönpanoasetuksen liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

Lue lisää:
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Tarkempia tietoja Eviran internet-sivuilla:
Lemmikkien tuonti EU-maista Suomeen ja vienti Suomesta EU-maihin http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/eu-jasenmaat__norja_ja_sveitsi/koirat__kissat_ja_fretit/

Lemmikkien ei-kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolisista maista
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/koirat__kissat_ja_fretit/ei-kaupallinen_tuonti/

Lemmikkien kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolisista maista
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/koirat__kissat_ja_fretit/kaupallinen_tuonti/

Lisätietoja
Palvelunumerot ja -sähköpostiosoitteet


Aihealueet: