Lemmikkilintujen maahantuontiin tarvitaan lupa

9.7.2008

<div>Näin kesämatkailun aikaan Evira muistuttaa, että lemmikkilintujen maahantuontivaatimukset ovat muita lemmikkieläimiä tiukemmat. Samat vaatimukset koskevat niin ulkomailta tuotavia, kuin omistajansa kanssa lomamatkalta palaavia lintuja. Lintuja saa tuoda Suomeen ainoastaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran myöntämällä tuontiluvalla, sen ehtoja tarkasti noudattaen. Tuontilupa on haettava hyvissä ajoin ennen aiottua maahantuontia. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että eläintaudit eivät leviä lemmikkien mukana maahamme. </div>

Tuontiluvan ehdot määräytyvät lähtömaan eläintautitilanteen mukaan. EU-maista tuotavien lemmikkilintujen tuontiehtoihin kuuluu mm. yksilökohtainen tunniste (suljettu jalkarengas tai mikrosiru) ja eläinlääkärin tarkastus ennen ja jälkeen maahantuonnin. Pohjoismaiden ulkopuolelta tuotaessa vaatimuksena on myös tutkimus Newcastle taudin ja lintuinfluenssan varalta.

Kaikki anomukset käsitellään tapauskohtaisesti, ja lupa voidaan eläintautisyistä myös jättää myöntämättä. Tautitapausten johdosta perustetuilta rajoitusalueilta ei saa tuoda lintuja. Tuontilupaa haetaan Evirasta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa ilmoitetaan tuojan yhteystiedot sekä tuotavien eläinten laji ja tuontimaa. Tuontilupa on voimassa vuoden, ja sen hinta on tällä hetkellä 91 euroa.

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä, esimerkiksi käärmeitä, kilpikonnia tai papukaijoja maahantuotaessa on lisäksi otettava huomioon ns. CITES-sopimus. CITES on uhanalaisten eläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Tietoa lemmikkilintujen maahantulosäädöksistä löytyy Eviran internetsivuilta: www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Tuonti ja vienti.

Evira neuvoo eläinten tuontiin ja vientiin liittyvissä kysymyksissä lisäksi sähköpostitse ja puhelimitse. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen ehyt[at]evira.fi. Puhelinneuvonta auttaa arkisin kello 9.00–11.00 numerossa 020 690 991.

CITES-sopimuksesta ja siihen liittyvistä luvista saa lisätietoja Suomen Ympäristökeskuksen Luontoyksiköstä ja internetosoitteesta http://www.ymparisto.fi/cites

Lisätietoa:
Eläinten terveys ja hyvinvointi – yksikkö, Evira
- Ylitarkastaja Virva Valle, puh. 020 77 24309
- Eläinlääkintöylitarkastaja Sanna Varjus, puh. 020 77 24225


Aihealueet: