Lihaliike Agali Oy:n tuotteiden poistaminen markkinoilta

6.2.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira asetti 12.1.2012 tekemällään päätöksellä (65/0404/2012) Lihaliike Agali Oy:n markkinoille toimittaman lihan sekä raakaliha- ja lihavalmisteet myynti-, luovutus- ja käyttökieltoon sekä määräsi ne hävitettäväksi kuntien valvontaviranomaisten valvonnassa.</p>

Evira sai poliisilta luettelon yrityksistä, joille Lihaliike Agali Oy on vuoden 2011 aikana toimittanut tuotteitaan. Valvontaviranomaisia pyydettiin tarkastamaan luettelossa mainitut yritykset tuotteiden jäljittämiseksi. Sen lisäksi Evira pyysi valvojia tarkastamaan myös muiden yritysten hankintoja, koska Lihaliike Agali Oy:stä saadut tiedot tuotteiden toimituksista olivat puutteelliset.

Kuntien valvontaviranomaiset ovat tehneet Lihaliike Agali Oy:n tuotteiden jäljittämiseksi yhteensä noin 200 tarkastusta. Valtaosassa tarkastetuista kohteista ei ollut tarkastushetkellä Lihaliike Agali Oy:stä peräisin olevia tuotteita. Muutamat yritykset ovat ilmoittaneet valvojalle ostaneensa Lihaliike Agalista vain koe-eriä, mutta tilauksia ei ole jatkettu tuotteiden huonolaatuisuuden vuoksi. Lisäksi muutama yritys on kertonut palauttaneensa tuotteet takaisin Lihaliike Agaliin samasta syystä. Hävitettäväksi määrättyjä tuotteita on löytynyt tarkastuksissa kaikkiaan vain vajaa 30 kg.

Kunnat toteuttivat jäljitettävyystoimenpiteet tehokkaasti ja määräystenvastaiset tuotteet on poistettu markkinoilta.

Lisätietoja:
Auli Vaarala, elintarvikehygieniayksikön johtaja, p. 050 386 8420
Susanna Pesonen, elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuuden johtaja, p. 040 169 0266

Aihealueet: