Lisätiedot EU:lle harmaan listan terveysväitteistä 30.9.2011 mennessä

15.6.2011

<p>Euroopan komissio on julkaissut ohjeet lisätietojen toimittamisesta ns. harmaalla listalla oleviin terveysväitteisiin. Harmaalla listalla tarkoitetaan terveysväitteitä, joista Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on todennut, että väitteen kohteena olevaa mikrobia ei ole kuvattu riittävästi.</p>

Listalla on myös muutamia ravintoaineita tai ainesosia, joista esitetty tutkimusnäyttö ei ollut riittävä, jotta EFSA olisi voinut antaa siitä lopullisen lausuntonsa.

Lisätiedot tulee toimittaa uutena terveysväitehakemuksena Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan 30.9.2011 mennessä.

Ohje ja terveysväitehakemuspohja löytyvät Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/terveysvaitteet/ns._harmaa_lista/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Marjo Misikangas, Evira, p. 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: