Luomueläintiloille helpotusta ensimmäisen siirtymävaihevuoden rehun käyttösääntöihin

7.7.2009

<p>Tulevan asetusmuutoksen myötä luomueläimille voidaan käyttää omalla tilalla tuotettuja ensimmäisen siirtymävaihevuoden valkuaisrehuja.</p>

Luomueläinten ruokintaa koskeva muutosehdotus hyväksyttiin EU:ssa kesäkuun 29. päivänä. Muutoksen voimaan tulon myötä luomueläimille voidaan käyttää omalla tilalla tuotettua ensimmäisen siirtymävaihevuoden valkuaisrehua.

Tähän saakka ensimmäisen vuoden siirtymärehua on voitu hyödyntää ainoastaan karkearehuina monivuotisten nurmien osalta. Siirtymävaihetuotteiden määritelmää ei ole muutettu, vaan siirtymävaiherehuksi katsotaan ainoastaan toisen vuoden siirtymävaiheessa tuotettu rehu. Ensimmäisen vuoden siirtymävaihetuotteet on edelleenkin markkinoitava tavanomaisesti tuotettuna, joten muutos ei koske ostettua rehua vaan ainoastaan tilan omaa tuotantoa.

Muodollisesti asetus astuu voimaan kolme päivää sen julkaisun jälkeen, käytännössä ruokintavaatimusta voidaan alkaa soveltaa kasvukauden 2009 valkuaiskasvien sadonkorjuusta lähtien. Valkuaiskasveilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hernettä, härkäpapua, makeaa lupiinia, rypsiä, rapsia ja seoskasvustoja, jotka täyttävät valkuaiskasvipalkkion edellytykset.

Muutos löytyy 21 artiklan 2. kohdasta komission asetuksessa 889/2008.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuuli Pulkkinen, Evira, p. 020 77 25393, 040 849 8325

 

Aihealueet: