Luomukauran käyttölaatu edellisvuosia heikompi

19.3.2007

<div>Luonnonmukaisesti viljellyn kauran jyväkoko oli tavanomaisesti viljeltyä kauraa pienempi vuonna 2006, vaikka aikaisempina vuosina eroa ei ole ollut. Luomurukiin jyväkoko on ollut selvästi tavanomaisesti viljeltyä ruista alhaisempi viimeisen viiden vuoden aikana. Poikkeuksena on vuosi 2004, jolloin jyväkoossa ei ollut eroa. </div>

Viljasadon laatuseurannan tulosten perusteella luomurukiin hehtolitrapaino oli 2006 keskimäärin kaksi kiloa alhaisempi kuin tavanomaisesti tuotetun rukiin. Myös tuhannen jyvän painolla mitattuna jyväkoko oli luomussa pienempi. Surkastuneita jyviä (≤1,8 mm) oli kuitenkin luomussa (3,3 %) keskimäärin hieman tavanomaisesti (3,9 %) viljeltyjä näytteitä vähemmän. Sakoluvussa ja valkuaisessa erot viljelymenetelmien välillä olivat vähäisiä.

Tulokset rukiin käyttölaadusta olivat samansuuntaisia kuin aikaisempinakin vuosina. Hehtolitrapainossa erot ovat vaihdelleet 1,3 kilosta 2,6 kiloon. Poikkeuksen muodostaa vuosi 2004, jolloin eroa eri viljelymenetelmien välillä ei hehtolitrapainossa ollut. Myöskään tuhannen jyvän painossa tai surkastuneiden jyvien osuudessa ei 2004 ollut suurta eroa. Viiden vuoden aikana tuhannen jyvän paino on ollut luomussa keskimäärin 1,8 grammaa alhaisempi ja surkastuneiden jyvien osuus 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tavanomaisesti viljellyissä näytteissä.  

Osittain eroa tavanomaisen ja luomurukiin välillä selittää lajikevalikoima. Luomussa ei 2006 ollut ollenkaan näytteitä Amilosta ja vain vähän Akustista ja Elvistä, joissa on korkea hehtolitrapaino ja 1000 siemenen paino. Kevätrukiin osuus, noin viidennes näytteistä, oli vuonna 2006 yhtä suuri sekä tavanomaisessa että luomussa. Vuonna 2005 luomunäytteistä kolmannes oli kevätruista kun tavanomaisesti viljellyissä kevätrukiin osuus jäi reiluun kymmeneen prosenttiin.

Luomukauranäytteiden hehtolitrapaino oli keskimäärin 1,9 kiloa alhaisempi kuin tavanomaisesti viljeltyjen näytteiden. Tuhannen jyvän paino oli luomussa 2,3 grammaa alhaisempi ja surkastuneiden jyvien osuus 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tavanomaisesti viljellyssä. Rukiista poiketen myös valkuaispitoisuudessa oli kauralla selvä ero luomun (12,7 %) ja tavanomaisen (13,8 %) välillä.

Kauralla vuoden 2006 tulokset poikkeavat luomun osalta selvästi aikaisempien vuosien tuloksista. Hehtolitrapainossa ei viljelymenetelmien välillä ole aikaisemmin ollut eroa ja tuhannen jyvän paino on ollut luomussa 0,6 - 0,8 grammaa alhaisempi. Surkastuneiden jyvien osuus sen sijaan on luomussa ollut 0,6 - 2,2 prosenttiyksikköä alhaisempi, paitsi vuonna 2002, jolloin sekä luomu- että tavanomaisesti viljeltyjen näytteiden osuudet olivat yhtä suuret (8,6 %). Valkuaispitoisuus on luomussa ollut 0,4 - 0,8 prosenttiyksikköä alhaisempi.

Myös luomukaurassa vuoden 2006 alhaisempaa jyväkokoa selittää osittain lajikevalikoima. Luomunäytteiden yleisimmät lajikkeet olivat Veli, Aarre ja Roope, joiden kaikkien keskimääräinen hehtolitrapaino oli alempi kuin kaikkien näytteiden keskiarvo. Valkuaispitoisuudeltaan Veli ja Aarre olivat keskiarvoa korkeampia, mutta Roope matalampi.

Vuosittain luonnonmukaisesti viljeltyjä kauranäytteitä on ollut Viljasadon laatuseurannassa 26 - 46 kappaletta. Osuus kaikista kauranäytteistä on vaihdellut neljästä kuuteen prosenttia. Luomuruisnäytteitä on ollut vuosittain 20 - 30 kappaletta, mikä on kokonaisruisnäytemäärästä 21 - 35 prosenttia. 

Vuoden 2006 viljasadon laatuseurannan tulokset on julkaistu Viljaseulassa (Eviran julkaisuja 7/2007 http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/). Julkaisussa on keskilaadun lisäksi tietoa alueellisesta keskilaadusta ja luokittaisesta laadusta sekä lajikekohtaista laatutietoa. Viljasadon laatuseurannan tuloksia on esitetty myös Eviran internet-sivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/viljasadon_laatu/viljasadon_laatu_2006/

 

Lisätietoja:
Johtaja Mirja Kartio puh. 020 77 25090
Ylitarkastaja Juha Kärkkäinen puh. 020 77 25098
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, viljantarkastusyksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: