Luomutoiminta rehellistä mutta paperityöt takkuavat

9.5.2006

<div>Luomuelintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti todettiin vuoden 2005 vuositarkastuksissa toimivan lähes moitteettomasti. Vain yksi tuote-erä menetti luomustatuksensa. Sen sijaan toimintaan liittyvissä paperitöissä on vielä parantamisen varaa. </div>

Toiminta rehellistä

Vuoden 2005 aikana tarkastettiin perusteellisesti kaikki 410 luomuelintarvikkeiden valmistajaa ja maahantuojaa. Neljälle prosentille toimijoita tehtiin vielä ylimääräinen tai uusintatarkastus. Luomutarkastusten yhteydessä otettiin aiempien vuosien tapaan näytteitä torjunta-aine- ja gmo-tutkimuksia varten. Yhdessä viljanäytteessä havaittiin torjunta-ainejäämä, joka johti jatkoselvityksiin. Jäämän löytyminen esti tuote-erän myymisen luomuna. Viljaerästä löytyneen torjunta-ainejäämän alkuperä ei selvinnyt ja jäämän vuoksi erä menetti luomumerkinnät. Jäämä oli kuitenkin niin pieni, että tuotteen käytölle tavanomaisesti tuotettuna viljana ei ollut esteitä.

Valvonnassa havaittiin sen sijaan runsaasti puutteita kirjanpidossa ja omavalvontasuunnitelman täydentämisessä ja päivittämisessä. Vähäisiä puutteita todettiin 46 %:lla toimijoista. Puutteet olivat kuitenkin sellaisia, ettei niiden perusteella ollut syytä epäillä luomutuotteiden aitoutta. Saateasiakirjoista puuttui esimerkiksi valvontaviranomaisen tunnus tai pakkausmerkinnöissä jokin ainesosa oli jäänyt merkitsemättä luonnonmukaisesti tuotetuksi.

Toimijoiden määrä on ollut lievässä laskussa

Luomuvalmistajien ja maahantuojien määrä on ollut lievässä laskussa ja se laski myös vuoden 2005 aikana 19 toimijalla siitä huolimatta, että valvonnan piiriin uusina toimijoina liittyivät tukut ja varastot, joiden tuotevalikoimaan luomutuotteet kuuluvat. Luomutoimijat pitävät raskaana erityisesti tarkastusmaksujen lisäksi kirjanpitovelvollisuuksia, jotka kieltämättä luomutoiminnassa ovat vaativia. Paperityö on joissain tapauksissa johtanut luopumiseen luomutoiminnasta.

Luomuvalvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan

Elintarvikevirasto ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus lakkautettiin 30.4.2006. Elintarvikeviraston vastuulla ollut luomuelintarvikkeiden valmistuksen ja maahantuonnin valvonta sekä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vastuualueella ollut luomutuotannon ja luomurehujen valmistuksen valvonta siirtyivät vappuna perustettuun Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Näin luomuvalvonta saatiin Suomessa saman viranomaisen valvontaan. Luomualkoholijuomia valvoo jatkossakin Tuotevalvontakeskus.

Lisätietoja antavat ylitarkastaja Eeva Fieandt, p. 020 772 4285 ja ylitarkastaja Minna-Maija Väänänen, p. 020 772 4319.

Aihealueet: