Luomutuotteet valvotusti luomua

25.6.2009

<p>Ostaessaan luomutuotteen suomalainen kuluttaja voi olla turvallisin mielin. Tuote on tuotettu kuluttajan odotusten ja luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti. Valvonnassa ei vuonna 2008 havaittu rikkomuksia, jotka olisivat vaarantaneet kuluttajien luottamusta luonnonmukaiseen tuotantoon.</p> <p>&nbsp;</p>

Markkinoilla olevat luomutuotteet täyttävät luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset. Mahdolliset sääntöjenvastaisuudet havaitaan valvonnassa jo ennen kuin tuotteet päätyvät markkinoille. Näin ollen kuluttajat voivat huoletta ostaa luomutuotteita. Luonnonmukaisen tuotannon valvontatuloksista kerrotaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportissa. Raportti on luettavissa Eviran internetsivuilla.

Maataloustuotannon valvonnassa markkinointikieltoihin johtavat useimmiten tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön ja eläinten ruokintaan liittyvät syyt. Huomautusten määrän perusteella luomutuotantoon liittyvä kirjanpito aiheuttaa eniten päänvaivaa luomutuottajille. Puutteet kirjanpidossa olivat kuitenkin lieviä, sillä markkinointikieltoon johti vain kaksi tapausta. Kirjanpito ja tuotteiden jäljitettävyys ovat olennainen osa luomun uskottavuutta.

Vuoden 2008 valvontatulosten perusteella luomuvalvonnassa on jonkin verran eroavuutta eri puolilla maata. Syynä tähän ovat erot sekä valvontaa tekevien tarkastajien välillä että päätöksiä tekevien TE-keskusten välillä. Valvonnan yhdenmukaistaminen on kansallisesti yksi luomuvalvonnan kehittämisen painopisteistä. Tähän pyritään koulutuksen laadun kehittämisellä ja auditoinneilla.

Luomutuottajien kannalta valvonnan suurin ongelma on päätösten viipyminen. Kaikkia päätöksiä ei TE-keskuksissa ehditty tehdä luomuasetuksen vaatimassa 60 päivässä.

Evira ohjaa luonnonmukaisen tuotannon valvontaa Suomessa. Vuonna 2008 valvontaan kuului vajaa 3 800 maatilaa, joista yli 500:lla myös eläimet ovat luonnonmukaisessa tuotannossa. Elintarvikealan toimijoita valvontaan kuului noin 400 ja rehualan toimijoita 16.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti
Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisut 2009 (pdf, 128 kt)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tuuli Pulkkinen, Evira, puh. 020 77 25393 (eläintuotanto)
ylitarkastaja Tiina O’Toole, Evira, puh. 020 77 25228 (rehut)
ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, Evira, puh. 020 77 24319 (elintarvikkeet)

 

Aihealueet: