Luomuvalvonnassa ei havaittu merkittäviä poikkeamia eikä väärinkäytöksiä

15.5.2008

<div>Luonnonmukaisen elintarvikeketjun valvonnassa ei havaittu merkitt&auml;vi&auml; poikkeamia eik&auml; v&auml;&auml;rink&auml;yt&ouml;ksi&auml;, jotka olisivat vaarantaneet luomutuotannon ja -tuotteiden uskottavuuden, ilmenee Eviran julkaisemasta vuoden 2007 luomutuotannon valvonnan raportista. Raportissa kerrotaan luomuvalvonnan laajuudesta ja tuloksista sek&auml; analysoidaan valvonnan riitt&auml;vyytt&auml;, valvontatavoitteiden saavuttamista sek&auml; luomutuotannon vaatimustenmukaisuutta. </div>

Valvonnan tavoitteet saavutettiin

Luomuvalvonnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin ja luonnonmukaisen tuotannon tarkastukset tehtiin suunnitellusti. Riskiperusteinen tarkastus ja toimijoiden parempi ohjeistus tehostivat tarkastuksia.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnassa havaittiin aiempaa vähemmän puutteellisuuksia. Luomuelintarvikkeiden valvonnassa puutteellisuuksien määrät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Matala puuttumiskynnys ennaltaehkäisee vakavampia seuraamuksia, kun puutteellisuuksien korjaaminen voidaan aloittaa ajoissa.

Luomutilan rakenne on muuttumassa

Luomuvalvontaan kuuluvien maatilojen määrä on vähentynyt kuluneen viiden vuoden aikana. Valvontaan kuuluva peltoala ei ole kuitenkaan vähentynyt, koska luomutilojen koko on kasvanut.  

Verrattuna vuoteen 2006 luonnonmukaisesti viljelty peltoala on kasvanut noin 8 000 hehtaarilla eli 5 prosentilla. Keskikokoisella luomutilalla on peltoa noin 38 hehtaaria, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla.

Eläintuotannon valvontaan kuuluvien toimijoiden lukumäärä lisääntyi 12 prosentilla vuonna 2007. Uusista toimijoista valtaosa harjoittaa naudanlihantuotantoa. Tuotantosuunnista kasvoivat eniten naudan- sekä myös lampaanlihantuotanto.

Vuoden 2007 lopussa Eviran luomuvalvontaan kuului yhteensä 4 224 toimijaa, joista maataloustuotannon valvontaan kuului 3 831 toimijaa. Näistä 3 757 oli maatiloja ja 483 tilalla oli luomueläintuotantoa. Luomutuotteiden alhaisen asteen jalostusta oli 117 tilalla.  Luomurehua valmisti 12 toimijaa. Luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmässä oli 381 toimijaa.

Luomuvalvonta toimii Evirassa 

Evira vastaa lähes kaikesta luomuvalvonnan ohjauksesta ja suunnittelusta. Eviralle kuuluu luomumaataloustuotannon, -rehujen ja -elintarvikkeiden valvonta. Luomualkoholijuomien valvonnasta vastaa edelleen Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakeskus.

Eviran luomuvalvonnan raportti vuodelta 2007 löytyy Eviran internetsivuilta (pdf, 134 kt)
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Beata Meinander, Evira, p. 020 77 25044


Aihealueet: