Luomuvalvonta toimii uudessa Evirassa

17.4.2007

<div>Luomutarkastuksilla todetut vakavat rikkomukset ovat vähentyneet entisestään vuonna 2006. Kirjallisia huomautuksia tai korjauskehotuksia vähäisimmistä puutteista annettiin kuitenkin aikaisempaa enemmän. Seuraamusten lukumääräinen kasvu johtuu osaltaan tehostuneista valvontamenettelyistä. Kaikille luomutiloille ja -yrityksille tehdään vähintään yksi tarkastuskäynti vuodessa, mutta viime vuosina tarkastuksen sisältöä on suunnattu riskiperusteisesti siten, että yleisimmin puutteita aiheuttavia asioita tarkastetaan perusteellisemmin ja yhä enemmän tietotekniikkaa hyödyntäen. Matala puuttumiskynnys puolestaan ennaltaehkäisee vakavampia rikkomuksia, kun puutteellisuuksien korjaaminen voidaan aloittaa ajoissa. </div>

Luomutoimijoiden määrä laskussa, mutta yksikkökoot kasvussa

Vuoden 2006 lopussa Eviran luomuvalvontaan kuului yhteensä 4274 toimijaa, joista maataloustuotannon valvontaan kuului 3890 tilaa, näistä 11 rehuvalvonnassa. Luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmässä oli 384 toimijaa. Toimijoiden määrä on alentunut noin 8 % edellisvuodesta.

Luomutilojen keskikoko kasvoi vuoden aikana yli kaksi hehtaaria, joten kokonaisuudessaan luomuviljelyala supistui vain kaksi prosenttia. Keskikokoisella luomutilalla on peltoa noin 37 hehtaaria, mikä on 10 % enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Luomulypsykarjatilalla on keskimäärin 28 lehmää kun tavanomaisilla tiloilla on 20.

Luomuvalvonta toimii uudessa Evirassa 

Evira, vastaa perustamisensa jälkeen lähes kaikesta luomuvalvonnan ohjauksesta ja suunnittelusta. Eviralle kuuluu luomumaataloustuotannon, -rehujen ja -elintarvikkeiden valvonta. Luomualkoholijuomien valvonnasta vastaa edelleen Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakeskus.

Luomuvalvonnan yhtenäistämisestä hyötyvät erityisesti elintarvikkeita valmistavat luomuviljelijät, sillä jatkossa sama tarkastaja voi hoitaa sekä maatalouteen että tuotteiden jalostukseen liittyvät tarkastukset samalla käynnillä.

Kysykää luomusta – kampanja

Onko luomutuotantotapa tae tuotteen ympäristöystävällisyydestä? Miten luomunavetta poikkeaa tavanomaisesta? Miten luonnonvaraisesta mustikasta tulee luomumustikka? Voiko tuontiluomutuotteisiin luottaa?

Eviran luomuvalvonta järjestää 16. – 20.4.2007 kuluttajille suunnatun Kysykää luomusta -kampanjan. Sen tarkoituksena on tarjota kuluttajille tietoa luomusta sekä tehdä luomuvalvontaa tunnetuksi. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kysykaaluomustaat-merkki.gifevira.fi. Eviran asiantuntijat vastaavat ja vastaukset julkaistaan myös Eviran internetsivuilla huhtikuun loppuun mennessä.

Eviran luomuvalvonnan raportti vuodelta 2006 löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_490.pdf

Lisätietoja:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Alkutuotanto, ylitarkastaja Sampsa Heinonen, puh. 020 77 25390 tai 040 829 4172
Elintarvikkeet, ylitarkastaja Eeva Fieandt puh. 020 77 24285 tai 050 386 8404
Luomurehut, ylitarkastaja Tiina Seppälä, puh. 020 77 25228 tai 040 827 9631

Aihealueet: