Lupaako mainos liikaa? Älä usko humpuukiin!

22.11.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on uusinut kuluttajille tarkoitetun Onkohan tämä humpuukia? -esitteen. Esitteen tavoitteena on auttaa kuluttajaa tunnistamaan mainoksissa tuotteen ominaisuuksista ja vaikutuksista annetut katteettomat lupaukset. Lisäksi esitteen tarkoituksena on selventää lääkkeiden ja elintarvikkeiden eroja. </div>

Esite on tehty elintarvikevalvonta-, lääkevalvonta-, kuluttaja- ja tulliviranomaisten yhteistyönä. Esitettä täydentää Eviran internetsivuilla oleva Totta vai tarua -testi, jonka avulla kuluttaja voi testata tietämyksensä humpuukista.

Viranomaiset kehottavat kuluttajia kriittisyyteen tuotteiden valinnassa

Viranomaisten ei ole käytännössä aina mahdollista puuttua kaikkiin markkinoilla oleviin humpuukivalmisteisiin tai niiden markkinointiin. Usein niiden takana on hämäriä postilaatikkoyrityksiä, joiden jäljille on vaikea päästä tai yritykset toimivat Euroopan ulkopuolelta. Kuluttajien itsensä on syytä olla kriittisiä tuotteiden valinnassa ja tunnistaa humpuuki.

Kriittinen on syytä olla, kun tuotteista niiden mainoksissa tai pakkausmerkinnöissä luvattu vaikutus kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Usein tällaisia lupauksia annetaan laihdutustuotteiden markkinoinnissa, joissa luvataan nopeita tuloksia laihdutuksen nopeudessa tai määrässä ilman, että elintapoja pitäisi muuttaa. Esimerkiksi: ”painosi putoaa ensimmäisen 72 tunnin sisällä vähintään 3 kiloa” tai ”painosi laskee, vaikka syöt ja liikut kuin ennenkin”. Painon muutoksiin vaikuttavat ennen kaikkea elintavat, kuten ruoka- ja liikuntatottumukset. Tämän vuoksi yksittäinen tuote ei voi yksinään vaikuttaa laihtumisnopeuteen tai -määrään. Siihen viittaavat väitteet ovat humpuukia ja lainsäädännössä kiellettyjä.

Kriittinen kannattaa olla myös sellaisten tuotteiden kohdalla, joita markkinoidaan ylisanoilla, vaikeilla tai epämääräisillä ilmaisuilla tai tyytyväisyystakuulla. Myös yksittäisen lääkärin, kuluttajan tai julkisuuden henkilön suosituksiin perustuvaan markkinointiin on syytä suhtautua varauksella, sillä yksittäisen henkilön käyttökokemus ei anna riittävää ja luotettavaa näyttöä tuotteen vaikutuksesta. Luotettavaa näyttöä on mahdollista saada vain tieteellisistä tutkimuksista, jotka ovat tieteellisen yhteisön arvioimia ja hyväksymiä.

Erityisen kriittinen kannattaa olla, jos elintarviketta markkinoidaan useiden erilaisten sairauksien hoitamiseen tai parantamiseen. Tällaisia ihmetuotteita ei ole olemassakaan. Elintarvikkeiden markkinointi lääkkeellisin väittein ei ole sallittua, vaan kaikki sellaiset väitteet on varattu lääkkeille. Niiden teho, turvallisuus ja laatu arvioidaan tieteellisin perustein hyväksymisen yhteydessä.

Kuluttajan kannattaa vaatia ostotilanteessa tuotteen koostumuksesta tarkat tiedot myös silloin, kun tilaa tuotteita postimyynnin tai internetin kautta. Lisäksi internetin kautta tuotteita tilatessa kannattaa varmistaa, että yritys on todellinen ja esimerkiksi ilmoittaa avoimesti oikeat yhteystietonsa. Mikäli kuluttaja tuntee tulleensa petetyksi tai havaitsee humpuukiksi katsottavaa markkinointia, voi hän ilmoittaa siitä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle tai kuluttajaneuvojalle.

Esitettä voi tilata Eviran internetsivuilta www.evira.fi > Julkaisut

Testaa tietämyksesi humpuukista:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/markkinointi/ala_usko_humpuukiin/testaa_tietamyksesi_humpuukista/

Lisätietoja:
Elintarvikkeiden markkinoinnista
Ylitarkastaja Annika Nurttila, Evira, puh. 020 77 24290
Ylitarkastaja Sari Sippola, Evira, puh. 020 77 24283

Lääkkeiden ja elintarvikkeiden välisestä erosta
Osastopäällikkö Erkki Palva, Lääkelaitos, puh. (09) 47334 288

Hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista
ylitarkastaja Satu Toepfer, Kuluttajavirasto, puh. (09) 7726 7296

 

Aihealueet: