Maailman rabiespäivää vietetään 28.9.2009

25.9.2009

<p>Rabies eli raivotauti, on tappava viruksen aiheuttama keskushermostosairaus, joka tarttuu pääasiassa pureman välityksellä nisäkkäisiin ja eläimestä ihmiseen. Rabiesta esiintyy kautta maailman. Vuosittain yli 55 000 ihmisen arvioidaan kuolevan rabieksen seurauksena lähinnä Afrikassa ja Aasiassa. Ihmisen rabiestartunta on tavallisesti seuraus sairastuneen eläimen, yleisimmin koiran, puremasta. Rabiesta esiintyy edelleen kotoperäisenä useissa Itä-Euroopan maissa, joissa tautitapaukset ovat myös huolestuttavasti yleistyneet viime aikoina.</p>

Monissa Euroopan maissa taudin järjestelmällinen vastustus on kuitenkin ollut tehokasta, ja villieläinten raivotaudin väheneminen on vähentänyt myös kotieläinten tautitapauksia. Kotieläinten ja pienpetojen rokottaminen on tärkein keino ehkäistä raivotautia.

Maailman rabiespäivää vietetään maanantaina 28.9.2009.

Pidetään Suomi taudista vapaana
Raivotautia on vastustettu Suomessa määrätietoisesti vuosikymmenten ajan. Suomessa kotoperäistä raivotautia on todettu viimeksi vuosien 1988–1989 aikana, jolloin se levisi maan rajojen ulkopuolelta pääsääntöisesti kettuihin ja supikoiriin Kaakkois-Suomessa. Tauti hävitettiin luonnonvaraisten eläinten syöttirokotuksilla. Suomi on ollut raivotautivapaa maa vuodesta 1991. Tavoitteena on pitää Suomi jatkossakin taudista virallisesti vapaana. Tautivapauteen ei vaikuta lepakkoraivotaudin löytyminen Suomesta tänä kesänä eikä myöskään yksittäiset maahantuoduissa eläimissä todetut tapaukset aiemmin.

Raivotautia vastustetaan rokotuksin ja tutkimalla epäilytapauksia
Raivotaudin leviäminen Suomeen luonnonvaraisten eläinten välityksellä pyritään estämään rokotuksin. Suomi levittää kaakkoisrajalle keväällä ja syksyllä 80 000 supikoirille ja ketuille tarkoitettua syöttirokotetta. Evira vastaa rokotelevityksestä. Myös Venäjä rokottaa pienpetoja syöttirokottein omalla puolellaan yhteistyössä Suomen kanssa.

Evira tutkii jatkuvasti luonnonvaraisia eläimiä ja muita epäilyttävistä oireista kärsiviä eläimiä raivotaudin varalta. Poikkeuksellisesti käyttäytyvästä luonnonvaraisesta ketusta, supikoirasta, sudesta tai muusta petoeläimestä tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Metsästäjien lähettämät pienpetonäytteet ovat välttämättömiä raivotautivapauden seurannassa. Evira tutkii myös kuolleet ja epäilyttävästi käyttäytyvät lepakot raivotaudin varalta.

Rokota lemmikkisi
Luolakoirametsästyksessä käytettävät koirat on rokotettava raivotautia vastaan joka vuosi, muut metsästykseen käytettävät koirat ja viranomaisten palveluskoirat vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi Evira suosittelee, että myös kotimaassa lemmikkikoirat ja -kissat rokotetaan säännöllisesti.

Noudata lemmikkieläinten tuontiin liittyviä määräyksiä
Ilman asianmukaisia rokotuksia maahantuodut koirat ja kissat voivat levittää raivotaudin Suomeen. Tuotaessa Suomeen koiria, kissoja ja frettejä eläimeltä vaaditaan tuontimaasta riippuen muun muassa raivotautirokotus tai raivotautirokotus ja tutkimus riittävästä vasta-ainetasosta.

Raivotautiriski on suuri, jos koira tai kissa tuodaan maahan vastoin määräyksiä maasta, jossa esiintyy raivotautia. Erityisen suuri riski on, jos eläimen taustaa ei tunneta, kuten löytökoirien tai kulkukoirien ja -kissojen kohdalla. Tällaisten eläinten tuominen Suomeen voi pahimmassa tapauksessa uhata myös eläimen omistajan ja hänen läheistensä terveyttä.

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Miia Jakava-Viljanen, eläintautivirologian tutkimusyksikkö,
p. 02077 24587, 050 351 0308
Ylitarkastaja Virva Valle (eläinten maahantuonti), eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö,
p. 02077 24309, 040 489 3359
Tutkija Marja Isomursu, kala- ja riistaterveyden tutkimusyksikkö,
p. 02077 24910, 040 512 1248

Eläinten tuonnin ja viennin neuvontapuhelin: 020 690 991 (klo 9.00–11.00),
s-posti ehyt at-merkki-kapea.gifevira.fi

Lisätietoa internetistä:
Maailman rabiespäivä
http://www.worldrabiesday.org/

Raivotaudin esiintyvyys ja tartuntariskialueet maailmassa (WHO)
http://www.who.int/rabies/rabies_maps/en/index.html

Raivotauti ja sen oireet eläimillä
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Ohjeita koirien, kissojen ja frettien tuontiin
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Tuonti ja vienti

Tietoa raivotaudin vastustamisesta, rokotuksista ja vasta-ainetutkimuksista
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Seurantatutkimukset > Raivotaudin seuranta ja vastustaminen

Ohjeet pienpetojen lähettämisestä
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Pakkaus- ja lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

 

Aihealueet: