Mahdollisesti maksalle haitallisen tähkäkimikkiä sisältävien ravintolisien poistaminen markkinoilta aloitettu

19.7.2006

<div>Euroopan lääkevirasto EMEA:n ja sen alaisen kasvirohdosvalmistekomitean (HMPC) mukaan tähkäkimikki on mahdollisesti maksalle haitallinen. HMPC on käytettävissä olevan tiedon perusteella arvioinut, että vakaviin maksavauriotapauksiin on liittynyt tähkäkimikki-valmisteiden käyttö.</div>

EMEA ja Suomen Lääkelaitos tiedottivat asiasta 18.7.2006 ja suosittelivat kuluttajia, että mikäli oireita ilmenee tulee tähkäkimikkiä sisältävien valmisteiden käyttö lopettaa ja ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Lisätietoa asiasta: http://www.nam.fi/ajankohtaista/uutiset/tahkakimikki.html

Tähkäkimikkiä käytetään laajasti kasvirohdosvalmisteissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on saanut ravintolisäilmoituksen kahdesta valmisteesta, jotka sisältävät mahdollisesti maksalle haitallista tähkäkimikkiä (Cimicifugae racemosea rhizoma, Black Cohosh, root).

Ravintolisäilmoitus on saatu seuraavista valmisteista:

 1. Womeno -tähkäkimikinjuuriuutevalmiste
  Valmistuttaja: Fenno Natura Oy, Tuusula
  Pakkauskoko: 60 tablettia/ 24.6 g
  Parasta ennen: 08-2008
  Erätunnus: 5649
 2. Vitamore Total -yrtti-, sinkki- ja E-vitamiinivalmiste
  Valmistuttaja: Laerton Oy, Helsinki

Lääkelaitos on marraskuussa 2005 tekemällään päätöksellä luokitellut valmisteen lääkkeeksi. Luokittelupäätös on lainvoimainen, eikä sen mukaista valmistetta saa enää pitää markkinoilla elintarvikkeena. Luokittelupäätöksen myötä asia on siirtynyt Lääkelaitokselle.

Yritys on kesäkuussa 2006 tehnyt Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoituksen valmisteen koostumuksen muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan mm. tähkäkimikki on poistettu valmisteesta. Ilmoituksen käsittely Elintarviketurvallisuusvirastossa on kesken. Viraston käsityksen mukaan tähkäkimikkiä sisältäviä valmisteita saattaa kuitenkin edelleen olla markkinoilla. Muun muassa yrityksen internetsivuilla kerrotaan edelleen tuotteen sisältävän tähkäkimikkiä.

Elintarvikelain (23/2006, 7 §) mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia ja eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että tähkäkimikki ei maksatoksisuusepäilyiden takia enää täytä elintarvikkeen turvallisuudelle asetettavia vaatimuksia.

Ns. EU:n yleisen elintarvikeasetuksen (178/2002/EY) mukaan jos elintarvikealan toimijan on syytä epäillä, että sen maahantuoma, tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta. Jos tuote on jo mahdollisesti ehtinyt kuluttajille, elintarvikealan toimijan on tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla ilmoitettava kuluttajille syy poistamiseen tai tarvittaessa varmistettava, että kuluttajille jo toimitetut tuotteet palautetaan.

Fenno Natura Oy on käynnistänyt valmisteen takaisinvedon markkinoilta ja tiedottaa asiasta kuluttajille. Lisätietoa antaa Fenno Natura Oy:n toimitusjohtaja Christer Fallström, puh. 050 3872 102

Lisätietoja:

Fenno Natura Oy:n toimitusjohtaja Christer Fallström, puh. 050 3872 102

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa asiaa hoitaa
ylitarkastaja Sari Sippola puh. 020 77 24291, 050 464 9354, sari.sippolaat-merkki.gifevira.fi ja
ylitarkastaja Taina Rautio puh 020 77 24289, taina.rautioat-merkki.gifevira.fi

Aihealueet: