Mansikalla käytettävän kasvinsuojeluaineen käytöstä Suomessa ei ole osoitettu terveydellistä haittaa

15.6.2007

<div>Signum-niminen kasvinsuojeluaine on Suomessa hyväksytty määräaikaisesti käytettäväksi mansikan harmaahomeen ja härmän torjuntaan. Lisäksi sen käyttö on sallittu tietyissä kunnissa myös hedelmäpuille. Ruotsin lehdistössä aineen käytöstä kohutaan, koska erityisesti sen boskalidi-nimisen tehoaineen jäämien pelätään aiheuttavan vaaraa sikiöille mansikoita nautittaessa. Suomen viranomaisten arvioinnin mukaan aineen käytöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa eikä mitään uutta aiheeseen liittyvä tutkimusta ole tehty. </div>

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) on antanut valmisteesta lausunnon syksyllä 2005, jossa on todettu, että valmisteen käytöstä ei aiheudu terveydellistä haittaa. Jäämätutkimusten perusteella hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI-arvo) ei ylity noudatettaessa käyttöohjeen mukaista käyttömäärää ja varoaikaa.

Kyseisen kasvinsuojeluaineen myyntilupa on määräaikainen, koska toisen tehoaineen, boskalidin, hyväksymisen käsittely EU:ssa on vielä kesken. Määräaikainen hyväksyminen on annettu 20.3.2006 ja se on voimassa 20.3.2009 saakka. Saksa on koonnut boskalidista arviointiraportin EU:n päätöksentekoa varten.

Tanska on tehnyt Nordic-Baltic –yhteistyöprojektia varten arvion Signum-valmisteesta ja luokitellut valmisteen siten, että myyntipäällyksen tekstissä tulee olla varoitus ”Voi olla vaarallista sikiölle”. Lehdistössä mainittua uutta tanskalaista tutkimusta ei ole. Kaikkien jäsenmaiden käytössä olevaan tutkimusaineistoon perustuen mm. Saksa ja Suomi eivät ole katsoneet tätä luokitusta tarpeelliseksi, koska sikiövaurioita koskevissa tutkimuksissa havaittu vaikutus tulee esiin vain annoksilla, joille käyttäjä ja kuluttaja eivät normaalioloissa altistu. Vesieliöille valmiste on luokiteltu erittäin myrkylliseksi, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöjä. Tällainen rajoitus on suhteellisen yleinen kasvinsuojeluaineilla. Kaikkia kasvinsuojeluaineita käytettäessä on noudatettava käyttöohjetta.

Lisätietoja:


Evira:
Apulaisjohtaja Eija-Leena Hynninen, puh. 020 77 25180
Ylitarkastaja Reijo Vanhanen, puh. 020 77 25182
Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, puh. 020 77 25194
etunimi.sukunimi@evira.fi

STTV:
Hannele Huuskonen, puh. 017- 201 323
etunimi.sukunimi@sttv.fi

Aihealueet: