Mäntyankeroisia löydetty Portugalista peräisin olevasta puisesta pakkausmateriaalista – toimijoilta pyydetään ilmoitusta tarkastusten kohdentamiseksi

23.9.2008

<div>Eviran tekemissä tarkastuksissa on löydetty eläviä mäntyankeroisia Portugalista tulleesta puisesta pakkausmateriaalista. Mäntyankeroinen on vaarallinen metsätuhojen aiheuttaja, jota Euroopassa esiintyy vain Portugalissa. Tarkastuksia kohdennetaan portugalilaiseen pakkausmateriaaliin.</div>

EU:n komissio kehotti kaikkia jäsenmaita kohdistamaan tarkastuksia portugalilaiseen puiseen pakkausmateriaaliin Ruotsin kasvintarkastusviranomaisen ilmoitettua tämän vuoden elokuussa tekemistään mäntyankeroislöydöksistä EU:n komissiolle.

Tavaran kuljettamiseen käytetystä puisesta pakkausmateriaalista otetut näytteet tutkittiin kasvianalytiikan yksikön laboratoriossa. Syyskuun 18. päivänä varmistuneessa tutkimuksessa kahdesta näytteestä löytyi eläviä mäntyankeroisia. Pakkaukset tullaan hävittämään polttamalla viranomaisen valvonnassa.

EU-maista mäntyankeroista tiedetään esiintyvän metsässä vain Portugalissa, jossa ensimmäiset havainnot tehtiin vuonna 1999. Kaikista torjuntatoimenpiteistä huolimatta mäntyankeroinen on levinnyt siellä laajalle.

Mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus) on mikroskooppisen pieni sukkulamato, joka elää havupuissa. Se aiheuttaa saastuneiden puiden kuivumisen ja kuoleman. Mäntyankeroinen leviää eräiden metsähyönteisten, lähinnä sarvijääräkuoriaisten (Monochamus -lajit) avulla. Tutkituissa puupakkauksissa ei todettu siirtäjähyönteisten toukkakäytäviä. Sarvijäärien lentoaika Suomessa on myös päättymässä, mikä pienentää leviämisriskiä.

Tarkastuksia jatketaan edelleen, jotta voidaan varmistaa se, että mäntyankeroinen ei pääse leviämään Suomen metsiin. Tarkastusten kohdentamiseksi Eviran kasvintarkastus pyytää niitä toimijoita, jotka hankkivat Portugalista tuotteita, joiden kuljetuksessa käytetään puista pakkausmateriaalia, ilmoittamaan hallussaan olevasta puisesta pakkausmateriaalista joko sähköpostilla osoitteeseen:
kasvinterveys at-merkki-kapea.gifevira.fi tai puhelimitse
ylitarkastaja Otto Hukka, Evira, puh. 020 77 25160.

Lisätietoja mäntyankeroisesta:
www.evira.fi> Kasvintuotanto ja rehut> Kasvintarkastus> Karanteenituhoojat> Metsä ja puutavara

Lisätietoja:
yksikönjohtaja Hannu Kukkonen, Evira, puh. 020 77 25030
erikoistutkija Jyrki Tomminen, Evira, puh. 040 725 7236 (laboratoriotutkimukset)


Aihealueet: