Märehtijöiden valkuaisluomurehusta pula – ruokintaa voidaan täydentää tavanomaisella rehulla

30.10.2008

<div>Syksyn korjuuolosuhteet ja tuontivalkuaisrehun toimituksissa tapahtuneet viivästykset ovat aiheuttaneet tilapäisesti luonnonmukaisesti tuotetun valkuaisrehun puutetta. Eviran ohjeen mukaan tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa märehtijöiden ruokinnassa marras-joulukuun aikana, mikäli luomuvalkuaista ei ole saatavilla. </div>

Tavanomaista valkuaisrehua hankittaessa tulee toimijan pystyä osoittamaan valvojalle, ettei luomurehua ollut hankintahetkellä saatavilla. Marras-joulukuun aikana voidaan käyttää tavanomaista valkuaisrehua enintään viisi prosenttia maataloudesta peräisin olevan rehun kuiva-aineesta. Luonnonmukaisesti tuotettua valkuaisrehua on käytettävä märehtijöiden ruokinnassa jo ennen vuodenvaihdetta, mikäli sitä on saatavilla markkinatilanteen helpottuessa. Tämä ohje ei koske sikojen ja siipikarjan luonnonmukaista ruokintaa, koska niillä on omat siirtymäkauden ruokintapoikkeukset.

Evira on ohjeistanut TE-keskuksen valvojia kirjeellään 30.10.2008. Luomulainsäädännössä vaaditaan 100 prosentin luomurehun käyttöä, mutta MMM oli antanut poikkeusluvan vuoden 2008 lokakuun loppuun asti poiketa vaatimuksesta. Tavanomaisen rehun käytöstä seuraa märehtijöiden ruokinnassa 1.1.2009 alkaen tuotteen markkinointikielto.

Lisätietoja
www.evira.fi> Kasvintuotanto ja rehut> Luomu> Ajankohtaista luomuvalvonnassa

Lisätietoja
ylitarkastaja Tuuli Pulkkinen, Evira, puh. 040 849 8325


Aihealueet: