Margariineista ja rasvalevitteistä ei löytynyt haitallista transrasvaa

9.12.2009

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa&nbsp;tutkittiin&nbsp;markkinoilla olevien margariinien ja rasvalevitteiden rasvan koostumusta. Erityishuomion kohteena oli näytteiden transrasvapitoisuus. EU:ssa keskustellaan elintarvikkeiden transrasvapitoisuuksista ja eräät maat ovat jo asettaneet sille raja-arvon, koska transrasva on todettu terveydelle haitalliseksi. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin tilanne Suomen markkinoilla olevien levitettävien margariinien ja rasvalevitteiden osalta.</p>

Näytteistä mitattiin rasvapitoisuus ja määritettiin rasvahappokoostumus. Kaikissa tutkituissa tuotteissa transrasvan määrä oli hyvin alhainen, eikä todetuilla määrillä ole terveydellistä merkitystä. Transrasvaa ei löytynyt lainkaan 55 prosentista näytteistä, joita oli 18 kappaletta.

Tutkittujen näytteiden rasvahappokoostumuksissa havaittiin eroja
Tutkittujen margariinien ja rasvalevitteiden rasvapitoisuudet vaihtelivat 29 – 80 prosentin välillä. Tyydyttyneen, ns. kovan rasvan osuus kokonaisrasvasta vaihteli 20 – 52 prosentin välillä. Kova rasva tunnetaan sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä. Transrasva on tyydyttymätöntä rasvaa, mutta se toimii tyydyttyneen rasvan tavoin ja lasketaan siksi kovan rasvan osuuteen mukaan. Transrasvan määrä oli kaikissa tutkituissa näytteissä hyvin alhainen; korkein mitattu määrä oli vain 0,5 g/100 g tuotetta. EU:ssa ei ole asetettu transrasvalle raja-arvoa, vaikka eräät jäsenvaltiot ovat näin menetelleetkin. Sen ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä ei ole pakollista. Tämän tutkimuksen mukaan transrasvat eivät ole ongelma Suomessa markkinoilla olevissa margariineissa ja rasvalevitteissä.

Välttämättömät rasvahapot ovat rasvoja, joita tarvitaan tasapainoisen ravitsemuksen ja ihmisen terveyden kannalta. Näitä rasvahappoja (linolihappo ja alfa-linoleenihappo) tulee saada ravinnosta, sillä elimistö ei pysty näitä itse tuottamaan. Tutkittujen tuotteiden välttämättömien rasvahappojen määrässä oli huomattavaa vaihtelua: 3,5 – 28,8 g/100g tuotetta. Välttämättömien rasvahappojen määrä oli yleensä suurempi rasvaisimmissa tuotteissa. Kevyiden ja rasvaisimpien tuotteiden välillä ei ollut tilastollista eroa rasvahappokoostumuksessa.

Tutkimus liittyy Eviran tieteelliseen tutkimushankkeeseen
Tutkimushankkeessa selvitetään erilaisten kevyttuotteiden rasvahappokoostumusta. Kevyttuotteiden rasvahappoprofiilia verrataan normaalirasvaisten tuotteiden profiiliin. Hanketta jatketaan uusilla tuoteryhmillä, kuten kasvirasvajäätelöt. Hankkeen toinen tavoite on rasvahappojen analyysimenetelmän kehittäminen. Rasvahapot muutetaan haihtuviksi DMOX -johdannaisiksi, jotka erotellaan kaasukromatografisesti. Massaselektiivisellä ilmaisimella havaitaan hiiliketjun kaksoissidosten paikka ja konformaatio aiempaa tarkemmin.

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on prof. Kimmo Peltonen ja hankevastaava tutkija Tiina Ritvanen. Hankkeen on arvioitu kestävän vuoteen 2011.

Lue lisää transrasvatutkimuksesta:
Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Tieteellinen tutkimus > Käynnissä olevat tutkimushankkeet > Transrasvahapot kevyttuotteissa

Tutustu myös transrasvahapot ravitsemuksessa ja pakkausmerkinnöissä:
Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Pakkausmerkinnät > Ravintoarvomerkinnät > Transrasvat

Lue lisää ravitsemussuosituksista:
Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2005): Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon

Tutustu myös Valtion ravitsemusneuvottelukuntaan

Lisätietoja:
transrasvatutkimus: tutkija Tiina Ritvanen, Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö,
tiina.ritvanen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 02077 24447
rasvalevitteiden määritelmät, pakkausmerkinnät: ylitarkastaja Tytti Itkonen, Tuoteturvallisuusyksikkö,
tytti.itkonen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 02077 24296

 

Aihealueet: