Mehiläisten terveyttä edistetään yhteisvoimin

25.6.2012

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mukana Suomessa käynnistyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan mehiläiskuolleisuuden esiintyvyyttä ja syitä. Tietoa saadaan etenkin varroapunkin sekä siihen liittyvien virustautien merkityksestä pesäkuolemissa. Hanke tarjoaa tutkimukseen mukaan pääseville mehiläistarhaajille ainutlaatuisen tilaisuuden saada tietoa tarhojen talvehtimisesta ja terveydentilasta.</p>

Tutkimus on osa EU-laajuista hanketta

Hankkeessa seurataan mehiläistarhojen kuolleisuutta ja terveydentilaa koko tuotantovuoden ajan sekä määritetään mehiläisten tärkeimpien tartuntatautien esiintymistä EU-alueella 2012 - 2013.

Tutkimukseen osallistuu yhteensä 17 EU:n jäsenmaata. Suomessa tutkimus kohdistuu viiteen toisistaan poikkeavaan mehiläishoitoalueeseen, jotka sijainniltaan ja ilmastovyöhykkeiltään edustavat EU:n äärilaitoja: Ahvenanmaa, Kajaani, Kitee, Seinäjoki, Jokioinen. Hanke toteutetaan yhteistyössä mehiläishoidon muiden toimijoiden kanssa.

EU on asettanut tavoitteekseen mehiläisten terveyden edistämisen

Taustalla ovat maailmanlaajuisesti raportoidut mehiläiskuolemat, joiden esiintymisestä ja syistä EU-alueella ei ole luotettavaa tietoa. Vuonna 2011 aloitti toimintansa mehiläistautien diagnostiikkaa varten EU-vertailulaboratorio, joka ohjaa jäsenmaiden kansallisia vertailulaboratorioita. Suomen vertailulaboratoriona toimii Eviran Kuopion laboratorio. Hanketta ja Eviran vertailulaboratoriotoiminnan kehittämistä ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö sekä EU.

Mehiläisfoorumi pohti mehiläistautitilannetta Suomessa

Eviran vertailulaboratorio järjesti Loimaalla 30.5.2012 mehiläistautifoorumin, jonne kokoontuivat maamme mehiläistautien diagnostiikan, tutkimuksen ja vastustuksen asiantuntijat. Edustettuina olivat mehiläishoitajat ja Suomen Mehiläishoitajan Liitto ry, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen mehiläistutkimus, Helsingin yliopisto sekä muita alan toimijoita.

Foorumissa saatiin kokonaiskuva mehiläistautitilanteesta Suomessa sekä tautien diagnostiikan, hoidon ja vastustuksen tutkimus- ja kehittämistarpeista.

Mehiläishoidossa tuhoisin tauti Suomessa on varroapunkki ja siihen liittyvät virustaudit. Toisella sijalla on laajalle levinnyt esikotelomätä, jonka vastustamiseen tarvitaan nykyistä parempia keinoja. Erityisesti virustautien diagnostiikkaa toivottiin Eviraan.

Ajankohtaisina aiheina nousivat esiin muun muassa tänä vuonna voimaan tullut mehiläisten ja kimalaisten rekisteröintipakko sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen päätös lopettaa mehiläistutkimus vuoden 2013 alusta.

Yksimielisesti todettiin, että tutkimusalan kansallisia voimavaroja tulee vahvistaa alan toimijoiden yhteistyöllä.

Lue lisää mehiläisten sairauksista (Evira)

Lisätietoja:
professori, tutkimusyksikönjohtaja Sinikka Pelkonen,
eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö, Kuopio
p. 0400 287061

Aihealueet: