Menetelmät kompostin laadun tutkimiseen toimivat

14.6.2013

<p>Kuluttajien käyttöön tarkoitettu komposti testataan laboratoriokokeilla, jotka määrittävät kompostin laadun ja turvallisuuden. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjesti Suomen ympäristökeskus Proftest SYKEn kanssa kansainvälisen pätevyyskokeen laboratorioille testeistä, joilla mitataan muun muassa kompostin myrkyllisyyttä kasveille. Tulokset osoittivat, että laboratoriot hallitsevat analyysit pääasiassa hyvin. <br /></p>

Krassitesti on standardisoitu kompostin kypsyystesti. Vertailukokeen kahdesta näytteestä tutkittiin krassin itävyys ja juuren kasvu, hiilidioksidintuotto tai hapen kulutus, näytteiden kuivapaino ja orgaanisen aineen määrä. Näytemateriaalina käytettiin maanparannusainetta sekä maanparannusaineen ja turpeen sekoitusta.

Vertailukoe onnistui asetetuilla tavoitteilla hyvin
Vertailukoe onnistui hyvin: laboratorioiden tuloksista 91 prosenttia oli hyväksyttäviä, kun tavoitehajonnaksi oli asetettu 4-80 prosenttia tavoitearvosta. Tuloksissa on huomioitava, että kriteerit olivat väljät tiettyjen analyysien pätevyyden arvioinnissa. Tulosten perusteella kokeeseen osallistuneet laboratoriot hallitsivat käytetyt analyysit pääasiassa hyvin. Kahdeksalla laboratoriolla kokeeseen osallistuneesta 11 laboratoriosta kaikki tulokset olivat hyväksyttäviä.

Parannettavaakin on
Jotkin laboratoriot tarvitsevat enemmän kokemusta erityisesti biologisissa analyyseissä, ja esimerkiksi hiilidioksidin tuotto- ja krassin itävyystesteissä olisi tarvetta edelleen menetelmien yhtenäistämiselle. Tulevissa pätevyyskokeissa otetaan huomioon myös laboratorioiden suorittama näytteen esikäsittelyprosessi. Näytteiden kostuttaminen, säilytysolosuhteet ja aika sekä seulontaprosessi vaikuttavat huomattavasti näytteiden tasalaatuisuuteen.

Laboratoriot käyttivät tuoreita EU-standardimenetelmiä näytteiden ominaisuuksien tutkimiseen.

Tutustu kokeen loppuraporttiin Proficiency Test on soil improver maturity tests
Julkaisussa on suomenkielinen yhteenveto.

Lue lisää biokaasulaitosten lannoitejalostuksesta

Lisätietoja:
erikoistutkija, FT Liisa Maunuksela, kasvianalytiikan yksikkö, p. 0400 256 097

Aihealueet: