MMM: Lannan poltto helpottuu

15.11.2018 10:16

Tänään torstaina 15.11.2018 tulevat voimaan lakimuutokset, joilla helpotetaan hevosenlannan ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttöä energiantuotannossa. Muutosten myötä lannan poltto korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa.

Lannanpolttoa helpottavat muutokset on tehty ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat yhteistyössä laatineet lannan polttoa koskevan ohjeen.

Lue lisää

Tuotantoeläinten lannan käyttö polttoaineena polttoaineteholtaan enintään 50 MW:n kattiloissa (pdf)

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote (14.11. 2018): Lannan poltto helpottuu huomenna, ohjeet laadittu

Tuotantoeläinten lannan poltto

Aihealueet: