Munien kaupan pitämiseen liittyvään lainsäädäntöön tuli muutoksia 1.7.2007

5.7.2007

<div>Munien kaupan pitämiseen sovellettavat vanhat EY-asetukset kumottiin ja uudet tulivat voimaan 1.7.2007. Uudistusten pääasiallisena tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää kananmuniin liittyvää lainsäädäntöä. Uusilla asetuksilla ei ole muutettu merkittävästi kananmunien kaupan pitämiseen liittyviä vaatimuksia. Evira on päivittänyt uuteen lainsäädäntöön liittyvät lomakkeet ja ohjeet.</div>

Uudet asetukset

Viime vuonna saatiin valmiiksi neuvoston asetus (EY) N:o 1028/2006 munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista. Tänä keväänä annettiin neuvoston asetuksen toimeenpanosäädös, komission asetus (EY) N:o 557/2007. Asetukset tulivat voimaan 1.7.2007. Uusilla asetuksilla kumottiin vanhat asetukset, neuvoston asetus (ETY) N:o 1907/90 ja komission asetus (EY) N:o 2295/2003. Uusilla asetuksilla haluttiin lyhentää, selkeyttää ja yksinkertaistaa kananmuniin liittyvää lainsäädäntöä. Uutena vaatimuksena tuli voimaan munien leimojen luettavuuden seuranta.

Lomakkeet ja tarkastuspöytäkirja päivitetty

Uuteen lainsäädäntöön liittyen kananmunapakkaamotarkastukseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet on päivitetty. Munapakkaamoiden omavalvontajärjestelmään liittyvä ohje on myös päivitetty ja siihen on yhdistetty ohje pienille pakkaamoille myönnettävistä poikkeuksista sekä ohje kananmunien ja munapakkausten merkitsemiseen. 

Uusitut lomakkeet ja ohjeet löytyvät Eviran internetsivuilta:
Omavalvontaohje munapakkaamoille, joiden tuotanto on vähäistä (alle 100 000 kg/vuosi)
Kananmunapakkaamon tarkastusohje
Kananmunapakkaamon ja kananmunien tarkastuspöytäkirja

Linkit asetuksiin
neuvoston asetus (EY) N:o 1028/2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_186/l_18620060707fi00010005.pdf
komission asetus (EY) N:o 557/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2007/l_132/l_13220070524fi00050020.pdf

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Lehdonkivi, p. 020 77 24783, taina.lehdonkiviat-merkki.gifevira.fi ja
elintarvikeylitarkastaja Mari Laihonen, p. 020 77 24780, mari.laihonenat-merkki.gifevira.fi

Aihealueet: