Munivien kanojen pito varustelemattomissa häkeissä on sallittua enää kaksi vuotta

19.1.2010

<p>Munivia kanoja ei saa 1. päivästä tammikuuta 2012 lukien pitää EU:n jäsenvaltioissa ns. varustelemattomissa häkeissä. Munivien kanojen suojelua koskevassa lainsäädännössä on ollut lähes 12 vuoden siirtymäaika, joka päätyy 31.12.2011. Tällä hetkellä Suomessa noin 60 % tuotannosta on vielä perinteisissä varustelemattomissa häkeissä. <a href="" target="_blank"></a></p>

Kananmunantuotanto on kyseisen päivämäärän jälkeen sallittu avokanaloissa (lattiakanalat ja kerrosritiläkanalat) sekä varustelluissa häkeissä. Kanalla tarkoitetaan tässä Gallus gallus -lajiin kuuluvia kanoja, jotka munivat elintarvikkeeksi tarkoitettuja munia.. Varustellulla häkillä tarkoitetaan häkkiä, jossa kanat voivat nokkia ja kuopia pehkua, munia pesään ja istua asianmukaisella orrella sekä, jonka pinta-ala on vähintään 750 cm 2 häkissä pidettävää kanaa kohden.

Jos eläinten hyvinvointia koskevassa valvonnassa havaitaan, että kieltoa on rikottu, on eläinsuojeluviranomainen velvoitettu ryhtymään eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. Laiminlyönti voi johtaa myös viljelijätukien vähentämiseen.

Lisäksi on huomattava, että häkkikanojen muniksi leimattavat kananmunat (numero 3) on tuotettava 1.1.2012 alkaen häkeissä, jotka täyttävät vähintään varustelluille häkeille sovellettavat säännökset.

Asiaa koskevat eläinsuojeluasetuksen säännökset:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000425  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040860  

Kananmunien leimausta koskevat säädökset:
Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 ja
Komission asetus (EY) N:o 589/2008

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Helena Hepola, p. 020 77 24251
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 020 77 2422
Ylitarkastaja Taina Lehdonkivi (kananmunien merkintä), p. 020 77 24783

 

Aihealueet: