Munivien kanojen pito varustelemattomissa häkeissä on sallittua enää vuoden loppuun

3.10.2011

<p>Munivien kanojen pito varustelemattomissa häkeissä on vuoden 2012 alusta lähtien kielletty koko EU:n alueella. Suomessa munivien kanojen häkkikasvatusta ja kasvatusjärjestelmiä valvotaan vuoden 2012 aikana myös erillisessä hankkeessa. Muista maista tuotavien kananmunien ja munatuotteiden tuontia Suomen markkinoille valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tuonnin säännöstenmukaisuudesta on ensisijaisesti vastuussa tuotteiden maahantuoja.</p>

Elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien tuotantoa varten pidettäviä kanoja ( Gallus gallus -lajiin kuuluvia lintuja) ei saa 1.1.2012 lähtien pitää varustelemattomissa häkeissä. Munivien kanojen suojelua koskevassa lainsäädännössä on ollut varustelemattomia häkkejä koskeva lähes 12 vuoden siirtymäaika, joka päättyy vuoden lopussa. Kananmunantuotanto on tämän jälkeen sallittua ainoastaan varustelluissa häkeissä sekä avokanaloissa, eli lattiakanaloissa tai kerroslattiakanaloissa.

Mikä muuttuu?

Varustelemattomissa häkeissä on kanaa kohden vaadittu tilaa vähintään 550 neliösenttimetriä. Varustelluissa häkeissä tilavaatimus on hieman suurempi - kutakin kanaa kohden on oltava tilaa vähintään 750 cm 2, josta tietyt määritelmät täyttävää, käytettävissä olevaa alaa on oltava kanaa kohden vähintään 600 cm 2. Varustelluissa häkeissä kanoilla on lisäksi oltava käytettävissään munintapesä ja orsia sekä pehkua nokkimista ja kuopimista varten. Säädetty määrä ruokinta- ja juottopaikkoja sekä asianmukainen varuste, johon kanojen kynnet hioutuvat, ovat olleet vaatimuksena jo aiemmin.

Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa

Voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Munivia kanoja valvotaan muiden tuotantoeläinlajien tavoin vuotuisissa otantatarkastuksissa, joita vuosien 2000 - 2010 aikana on tehty yli 700 munituskanalaan. Tiettyjen eläinsuojelullisten vaatimusten täyttymistä valvotaan myös maataloustukien täydentävien ehtojen tarkastusten yhteydessä. Tilalle voidaan lisäksi tehdä eläinsuojelutarkastus aina, jos on aihetta epäillä, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan säännösten vastaisesti.

Tavanomaisen eläinsuojeluvalvonnan lisäksi munivien kanojen häkkikasvatusta ja kasvatusjärjestelmiä tullaan valvomaan tammikuun 2012 alusta lähtien Eviran ja aluehallintovirastojen yhteisessä hankkeessa. Tarkastusten yhteydessä valvotaan, että kanojen pidosta varustelemattomissa häkeissä on luovuttu. Tarkastus voidaan suorittaa myös munintakanalaan tehtävän muun viranomaisvalvontakäynnin, kuten vierasaine- tai salmonellavalvonnan, yhteydessä.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, eläinsuojeluviranomainen antaa tuottajalle määräyksen korjata eläinten olosuhteet määräajassa. Määräajan umpeuduttua tilalle tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan, että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa määräystä voidaan tehostaa aluehallintoviraston antamalla uhkasakolla tai uhalla, että määrätyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Laiminlyönnit tietyissä munivien kanojen pidolle asetetuissa vaatimuksissa voivat johtaa myös tilan saamien maataloustukien vähentämiseen.

Kanamunan tuotantotavan tunnistaa leimasta

Kananmunien tuotantotavan voi varmistaa pakkausmerkintöjen lisäksi kananmunaan leimatusta tuotantotapanumerosta. Häkkikanaloissa tuotetut kananmunat leimataan numerolla 3. Tuotantotavan lisäksi kananmunaan leimataan maatunnus (FI) sekä kanalan yksilöivä tuottajatunnus. Kokonaisuudessaan tunnus on siis esimerkiksi 3FI12345. Kananmuniin voidaan pakkaamossa leimata myös vapaaehtoisia merkintöjä.

Kaikki häkkikanaloiden tuotantotapanumerolla 3 leimattavat kananmunat on tuotettava 1.1.2012 alkaen häkeissä, jotka täyttävät varustelluille häkeille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Myös maahantuotuja kananmunia koskevat samat säädökset

 Myös Suomeen muista maista tuotavat kananmunat tulee olla tuotettu säännöstenmukaisissa tuotantojärjestelmissä. Munivien kanojen pito varustelemattomissa häkeissä on vuoden vaihteesta lähtien kielletty koko EU:n alueella.

Suomeen ei tuoda muista maista raakoja munia kuluttajille myytäviksi, mutta maahan tuodaan munamassaa sekä jonkin verran kokonaisia munia teollisuuteen kuumennettaviksi. Munien ja munavalmisteiden tuontia Suomen markkinoille valvoo Eviran raja- ja luomuvalvontayksikkö. Ensisijainen vastuu maahantuotavien kananmunien tai munamassan tuotantojärjestelmien säännöstenmukaisuudesta on tuotteiden maahantuojalla.

Säädökset:
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 673/2010 ja muutos 376/2011
Eläinsuojelulainsäädäntö kokonaisuudessaan:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html 

Kananmunien leimausta koskevat säädökset:
Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007
Komission asetus (EY) N:o 589/2008 ja muutos (EY) N:o 598/2008

Kananmunien tuontia EU-alueelta Suomeen koskevat säädökset:
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 ja muutokset
Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 liittyen kananmunien lähetyksiltä vaadittaviin salmonellaa koskeviin erityistakuisiin

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Varjus (kanojen hyvinvointi) p. 040 489 3355
Ylitarkastaja Taina Mikkonen (kanojen hyvinvointi) p. 040 830 8404
Ylitarkastaja Taina Lehdonkivi (kananmunien merkintä), p. 050 386 8417
Ylitarkastaja Mikko Hautamäki (EU-alueelta saapuvien kananmunien tuontivalvonta) p. 040 827 9613

Aihealueet: