Muuntogeenisiä pellavansiemeniä sisältäviä tuotteita vedetään jälleen pois markkinoilta

23.11.2009

<p>Muuntogeenistä ainesta sisältäviä kanadalaisia pellavansiemeniä on toimitettu eri väyliä pitkin Eurooppaan ja useisiin paikkoihin myös Suomessa. Kyseisiä pellavansiemeniä ja niistä tehtyjä seoksia on käytetty leipien leivontaan useissa eri leipomoissa. Takaisinvedot tuotteista, joihin kyseisiä pellavansiemeniä on käytetty, ovat käynnissä ja ko. yrittäjät informoivat niistä itse lehti-ilmoituksilla. Viranomaiset ovat myös tehostaneet maahantuodun pellavansiemenen valvontaa.</p>

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ei saa tuoda EU:n markkinoille ennen kuin niiden turvallisuus on EU:ssa arvioitu ja niille on myönnetty lupa. Muuntogeenistä pellavaa ei ole hyväksytty EU:ssa. Hyväksymättömien muuntogeenisten ainesten esiintyminen elintarvikkeessa johtaa aina tuotteiden takaisinvetoon markkinoilta.

EU:n toimielimet ovat lokakuun lopulla hyväksyneet Kanadan viranomaisten toimenpide-selvityksen, jolla se varmistaa, ettei muuntogeenistä pellavansiementä FP967 sekoitu EU:hun tuotaviin pellavansiemeneriin. Selvityksen mukaan Kanadan viranomaiset vastaavat kaikkien vientierien analyyttisistä tutkimuksista, antavat vientierille sertifikaatit ja ylläpitävät internetsivuillaan luetteloa tähän tarkoitukseen hyväksytyistä laboratorioista. Näistä toimenpiteistä huolimatta Euroopan markkinoilla olevasta kanadalaisesta pellavasta on edelleen löytynyt pieniä pitoisuuksia hyväksymätöntä pellavaa FP967. Kyse lienee eristä, jotka on toimitettu Euroopan markkinoille ennen lokakuuta 2009.

Tietoa GMO-valvonnasta:
Evira.fi > Palveluhakemisto > Asiakokonaisuudet > GMO

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Viljakainen, p. 020 77 24291, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi

 

Aihealueet: