Muuntogeenisten ainesten esiintyminen elintarvikkeissa vuonna 2008

18.8.2009

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee vuosittain pistokoetutkimuksia muuntogeenisten ainesten esiintyvyydestä elintarvikkeissa. Viime vuonna otettiin näytteitä 29 elintarvikkeesta. Tutkituista tuotteista kaksi todettiin määräystenvastaisiksi.</p>

Hyväksymätöntä muuntogeenistä ”Bt63” -riisiä löytyi yhdestä riisivermisellinäytteestä. Tuote vedettiin pois markkinoilta, hävitettiin ja asiasta tiedotettiin kuluttajia. Tuotteesta tehtiin myös RASFF-ilmoitus (Rapid Alert System for Food and Feed = elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä). Muuntogeenistä soijaa yli merkintärajan 0,9 % pitoisuus löytyi yhdestä soijapapuhyytelönäytteestä. Evira kehotti maahantuojaa tekemään tuotteen pakkausmerkintöihin tarvittavat muutokset. Lisäksi kunnan valvontaviranomaista pyydettiin tehostamaan maahantuojan omavalvonnan valvontaa.

Analysoidut näytteet olivat soijaa ja maissia sisältäviä elintarvikkeita (mm. tofuvalmisteita ja eineksiä) tai kiinalaisia ja yhdysvaltalaisia riisivalmisteita, joista etsittiin hyväksymättömiä muuntogeenisiä riisejä. Näytteitä otettiin myös luomuelintarvikkeista, joiden gm-valvonta kuuluu vuosittaiseen muuntogeenisten elintarvikkeiden valvontasuunnitelmaan. Muuntogeenisten ainesten käyttäminen luomuelintarvikkeiden valmistuksessa on kiellettyä. Kaikki tutkitut luomunäytteet todettiin määräystenmukaisiksi.

Yhteenvetoraportti muuntogeenisten ainesten esiintymisestä elintarvikkeissa:
evira.fi > elintarvikkeet > valvonta ja yrittäjät > muuntogeeniset elintarvikkeet
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/muuntogeeniset_elintarvikkeet__gmo_/muuntogeenisten_ainesten_esiintyminen_elintarvikkeissa_vuonna_2008/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, p. 020 77 24291

 

Aihealueet: